FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

prev1.gif (1198 bytes)next1.gif (1228 bytes)

ЗМІСТ

Вступне слово
Екологічна політика України та проблеми сталого розвитку
Соціально-економічний розвиток України у 1998 р. та її місце в структурі європейського і світового простору
Антропогенний вплив на природне середовище
Атмосферне повітря

Динаміка викидів забруднювальних речовин від стаціонарних джерел  Динаміка викидів забруднювальних речовин від мобільних джерел Основні забруднювачі (за основними видами економічної діяльності)   Аналітична оцінка стану повітря

Водні ресурси  Забір та використання води Скидання у водні об’єкти зворотних вод    Скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти
Земельні ресурси і грунти  Структура земельного фонду  Ерозія грунтів   Радіоекологічна ситуація Забруднення грунтів  Вміст токсичних речовин в грунті, водах для сільськогосподарського використання, продукції рослинництва  
Надра Мінерально-сировинні ресурси   Стан користування надрами  Підземні води
Рослинний світ  Лісові ресурси Стан лісів України та їх антропогенні зміни  Техногенний та антропогенний вплив на ліси   Ресурси дикорослих лікарських рослин України  Динаміка трав’яних екосистем степів України
Тваринний світ  Охорона,  відтворення та   використання диких тварин   Мисливство
Рибне господарство   Рибний промисел
Території та об’єкти, що підлягають особливій охороні і збереженню
Відходи   Структура утворення і використання відходів   Зберігання та видалення відходів  Стратегія управління відходами Програми i проекти
Тенденції змін стану забруднення навколишнього середовища   Атмосферне повітря Атмосферні опади   Транскордонні перенесення   Стан озонового шару Стан хімічного забруднення Забруднення морських вод    Забруднення грунтів
Регіональні та глобальні екологічні  проблеми Проблеми Дніпра Чорне та Азовське моря    Екологічний стан Чорного і Азовського морів        Виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату
Вплив якості довкілля на стан здоров'я людей Демографічні процеси та регіональні особливості природної міграції населення    Стан захворюваності на інфекційні хвороби за умов сучасного забруднення навколишнього природного середовища   Аналіз демографічних процесів та захворюваності населення у м. Київ    Cтан рекреаційних ресурсів і курортних зон України  Урбанізація та формування агломерацій як джерела впливу на природні компоненти
Екологічна безпека   Екологічна безпека як cкладова національної безпеки України   Надзвичайні ситуації техногенного характеру
    Ядерна та радіаційна безпека Стан ядерної енергетики    Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) у народному господарстві   Processing and disposal of radioactive wastes (RW) Поводження з радіоактивними відходами (РАВ)      Стан уранодобувної та переробної промисловості
  Екологічна безпека оборонної діяльності та конверсії ВПК
Державний контроль у галузі охорони навколишнього у галузі охорони навколишнього природного середовища
Державна екологічна експертиза Державна екологічна експертиза

Удосконалення системи управління

Наукові дослідження у галузі охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 
Громадські рухи Екологічна освіта

Громадські рухи

Міжнародне співробітництво
Висновки Результати природоохоронної діяльності 1998
Додатки A.  Інтегровані показники сталого розвитку, узгоджені з вимогами ОЕСР   Таблиця з показниками

B. Перелік біосферних заповідників, природних заповідників, національних природних парків України.

Схема 1 Центрального апарату Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України -Структура

Схема 2 Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України -Структура

 

kras1.gif (8013 bytes)

prev1.gif (1198 bytes)up1.gif (1148 bytes)next1.gif (1228 bytes)

logo.gif (3313 bytes) WWW сторінки були зроблені у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

phone: +380-044-2287343 fax: +380-044-2287343

e-mail: grid@mep.freenet.kiev.ua

unep.gif (2142 bytes)