FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) Contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

prev1.gif (1198 bytes)next1.gif (1228 bytes)

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ та ГРУНТИ

Забруднення грунтів

 Внаслідок аварії на ЧАЕС забруднено 8,4 млн га сільськогосподарських угідь, в т. ч. 3,5 млн.га ріллі, близько 400 тис.га природних кормових угідь та понад 3 млн.га лісів. Згідно з нормативними актами сільське господарство ведеться на землях із щільністю забруднення до 555 кБк/м2 (15 Кі/км2) 137Cs. У 1998 р. максимальний рівень щільності забруднення грунтів 137Cs не перевищував 363 кБк/м2 (10 Кі/км2). Протягом 1997—98 рр. відбувався процес самодезактивації поверхневого шару грунтів, але швидкість його незначна. Горизонтальна міграція радіонуклідів не призвела до відчутного їх перерозподілу в агроландшафтах. Дані спектрометричного аналізу свідчать про наявність вертикальної міграції цезію-137 по профілю грунту. Інтенсивніше міграція цезію-137 проходить у більш зменшується.

Статистична забезпеченість даних забруднення молока 137Сs з перевищенням допустимого рівня (100 Бк/л) дорівнює 10%, статистична забезпеченість даних забруднення м’яса вище допустимих меж (200 Бк/л) дорівнює 20–30% ( табл.3.26 ).

Середнє забруднення агропродукції по областях (1998 р.)

Найбільш забрудненими областями є Житомирська та Рівненська. Починаючи з 1996 р. рівні забруднення продукції зменшуються, хоча самі величини змін незначні, — у межах 10–15% від середнього значення.

З метою поліпшення радіаційної ситуації та зменшення забрудненості продуктів харчування і, як наслідок, дозового опромінення населення були здійснені такі контрзаходи на сільгосптериторіях:

· залуження найбільш забруднених лук, сінокосів, культурних і природних пасовищ;

· вапнування кислих грунтів;

· внесення підвищених доз добрив.

Динаміка обсягів контрзаходів на забруднених сільгоспугіддях України, тис.га

Основну потребу в меліорантах і добривах визначають згідно з «Рекомендаціями по веденню сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення території України в результаті аварії на Чорнобильській АЕС» (1998 р.).

map10_sm.gif (8347 bytes) Забруднення грунту Cs-137 (кБк/м2)

sea""
 

prev1.gif (1198 bytes)up1.gif (1148 bytes)next1.gif (1228 bytes)

 

logo.gif (3313 bytes) WWW сторінки були зроблені у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

phone: +380-044-2287343 fax: +380-044-2287343

e-mail: grid@mep.freenet.kiev.ua

unep.gif (2142 bytes)