FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) Contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

prev1.gif (1198 bytes)next1.gif (1228 bytes)

ВПЛИВ якості ДОВКІЛЛЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ

Аналіз демографічних процесів та захворюваності населення у м. Київ

Image "Kiev"

В силу низки екологічних та соціально-економічних чинників у Києві склалася особлива демографічна ситуація, дещо відмінна від загальнодержавної. Стан здоров'я населення Києва характеризується подальшим погіршенням. У 1998 р. народилося 18304 дитини, тобто показник народжуваності (7,0 на 1000 населення) порівняно з 1997 р. (7,5 на 1000 населення) знизився на 6,7%. Показники по Києву дещо нижчі, ніж по Україні в цілому, де рівень народжуваності становить 8,3, а для міського населення — 7,6 на 1000 населення.

Незважаючи на деяке зниження показника загальної смертності населення міста (9,8 на 1000 у 1998 р. проти 10,0 на 1000 у 1997 р.), природний приріст у Києві залишається від'ємним і становить -2,8‰ (проти -2,5‰ у 1997 р.). Оскільки показники смертності в Києві нижчі, ніж загальнодержавні (14,3 — для України і 12,5 — для міського її населення), показник від'ємного природного приросту (-2,8‰) залишається також дещо нижчим за середній (-6,0‰).

Порівняно з 1997 р. у місті знизилася смертність від інфекційних та паразитарних хвороб (-20,6%), у тому числі від туберкульозу (-22,2%), хвороб ендокринної системи (-14,3), хвороб крові та кровотворних органів (-16,0), хвороб нервової системи та органів чуття (-24,0), хвороб органів дихання (-9,5), хвороб органів травлення (-6,3), хвороб сечостатевої системи (-5,6), ускладнень вагітності і пологів (-78,5), шкіри та підшкірної клітковини (-55,1), хвороб кістково-м'язової системи (-36,5), уроджених аномалій (-31,6%). Водночас підвищилася смертність від злоякісних новоутворень (168,73 випадків на 100 тис. населення у 1998 р. проти 162,81 у 1997 р.). Найсуттєвіше зростання відмічається за показниками смертності від злоякісних новоутворень органів дихання (+6,9%) та органів травлення (+4,7%), тобто від новоутворень тих локалізацій, які можуть бути пов'язані із забрудненням навколишнього середовища. Дещо підвищилася і смертність від хвороб системи кровообігу (+0,12%). Зазначені зміни суттєво не відрізняються від визначених для України в цілому.

Внаслідок вжитих заходів зменшилися показники дитячої смертності в Києві — 13,3 на 1000 народжених живими (1998 р.) проти 19,0 (1997 р.). Однак, вони залишаються вищими, ніж по Україні (12,8 по країні і 12,9 для міського її населення). Показник перинатальної смертності знизився до 12,0 (1998 р.) з 17,8 (1997 р.). Значно зменшилася кількість померлих дітей до 1 року — з 296 (1997 р.) до 193 (1998 р.) і смертність матерів — 4 випадки у 1998 р. проти 9 випадків у 1997р. Показники стаціонарної допомоги, яка надається населенню, в тому числі і дітям лікувально-профілактичними закладами Києва та України в цілому наведені в таблиці 6.4 . Серед захворюваності населення особливе занепокоєння викликають зміни в динаміці соціально-значимих хвороб. Рівень поширеності і первинної захворюваності на новоутворення у Києві дещо вищий за середні дані по Україні: у Києві — 2937,18 випадків на 100 тис. населення, а в України — 2866,59; первинна захворюваність відповідно — 774,98 та 740,69. Зростає захворюваність на злоякісні новоутворення: порівняно з 1985 р. первинна онкологічна захворюваність збільшилася на 27,2%, а порівняно з 1997 р. — на 0,85%. Найбільше зростання відмічено: шкіри (+8,4%), щитовидної залози (+25,6%), прямої кишки (+4,5%). Однак рівень його (307,36 випадків на 100 тис. населення) дещо нижчий за середньодержавний (312,36), що обумовлено значною мірою високими показниками по Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях, а також по Севастополю.

Первинна захворюваність дорослого населення становить 5824,6 випадків на 10 тис. населення, що на 12,4% менше, ніж у 1991р. Разом з тим за останній рік відмічається зростання первинної захворюваності за такими класами хвороб: ендокринної системи, нервової системи та органів чуття, органів дихання, сечостатевої системи, ускладнення вагітності та пологів, шкіри та підшкірної клітковини, кістково-м'язової системи. Порівняно з даними в цілому по Україні в Києві зареєстровано більш високі показники поширення захворюваності на цукровий діабет і хвороби сечостатевої системи, розповсюдженість хвороб нервової системи і органів чуття, системи кровообігу, органів травлення.

Особливу увагу викликають високі показники патології органів дихання, як такої, що може бути пов'язана із впливом забрудненого атмосферного повітря: рівень поширення цих хвороб в Києві перевищує дані по Україні на 36,2%, а первинної захворюваності — на 43,5%.

Показники загальної (1810,19 випадків на 1000 дітей) та первинної (1498,53) захворюваності дитячого населення Києва перевищують відповідні показники по Україні (1444,17 та 1119,36). При цьому відмічено збільшення цих показників: поширення хвороб у 1998 р. порівняно з 1997 р. зросло на 6,4%, а первинна захворюваність — на 8,3%. Особливе занепокоєння викликає невпинне зростання соціально-значущих захворювань серед дітей. Порівняно з 1995 р. захворюваність дітей на туберкульоз органів дихання зросла у два рази, а з 1986 р. — у 10 разів. За останні 6 років в 1,4 разу збільшилася кількість новоутворень серед дітей: у 1998 р. в Києві становив 4,39 випадки на 1000 дітей (при середньодержавному рівні 4,02). Значно перевищують середньодержавні показники захворюваності дітей на хвороби органів дихання (на 45,2%), органів травлення (на 29,4%), шкіри і підшкірної клітковини (на 11,9%), уроджених аномалій (на 13,5%).

Потребує уваги і стан здоров'я вагітних жінок. У Києві показник частоти ускладнень після пологів на 5,2% більший, ніж в Україні в цілому. Збільшується захворюваність на анемії серед вагітних (у 1998 р. 140,3 проти 100,8 у 1997), що значно впливає на стан здоров'я народжених ними дітей. Особливе занепокоєння викликає те, що в репродуктивний період вступають дівчата 1979-86 рр. народження, тобто ті, що віднесені до категорії потерпілих від аварії на ЧАЕС. Нині зареєстровано високий відсоток новонароджених з явищами внутрішньоутробної гіпоксії, а, зважаючи на широке поширення анемій у майбутніх матерів, прогнозується подальше збільшення цих показників.

Значний вплив на формування відхилень у стані здоров'я дітей відіграє обтяжений медико-біологічний анамнез, тобто наявність патології в анте-, інтра- та ранньому постнатальному періодах онтогенезу. Ризик формування хронічних захворювань при наявності цих чинників ризику збільшується у 25,9 разу; а ризик формування порушень функціонального стану організму — в 14,1 разу.

Однією з складових незадовільного стану здоров'я населення, поряд із складною економічною ситуацією, є забруднення довкілля. Зокрема, розрахунки показують, що проживання дітей у мікрорайонах, прилеглих до великих промислових підприємств, порівняно з відносно чистими районами, підвищує ризик формування хронічної патології та виникнення частих гострих захворювань у 1,5 разу, а проживання в мікрорайонах, прилеглих до місць розташування метеолокаторів, відповідно — у 2,0 та 2,6 разу.

Обчислення втрат здоров'я дитячого населення (комплексного показника здоров'я) показало, що умовно у 192 (у мікрорайонах біля великих промислових підприємств), у 154 (у відносно чистих мікрорайонах) та у 157 дітей (з мікрорайонів, прилеглих до метеостанцій) з кожної тисячі рівень здоров'я може бути підвищений за рахунок медичних, соціально-економічних та інших заходів.

sea""
 

prev1.gif (1198 bytes)up1.gif (1148 bytes)next1.gif (1228 bytes)

 

logo.gif (3313 bytes) WWW сторінки були зроблені у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

phone: +380-044-2287343 fax: +380-044-2287343

e-mail: grid@mep.freenet.kiev.ua

unep.gif (2142 bytes)