FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) Contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

prev1.gif (1198 bytes)next1.gif (1228 bytes)

ВІДХОДИ

Структура утворення і використання відходів

map11_sm.gif (3415 bytes) Навантаження твердими відходами

 Як і в попередні роки, у 1998 р. основними джерелами утворення відходів в Україні залишались підприємства гірничопромислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, целюлозно-паперового та агропромислового комплексів. Враховуючи, що приблизно 70% валового продукту України виробляється на підприємствах металургійного та нафтохімічного комплексів, найбільша частка в утворенні відходів припадаэ саме на ці комплекси. Значна кількість відходів утворюється на підприємствах гірничодобувної та гірничо-збагачувальної галузей промисловості. Зокрема, до розряду великотоннажних відходів належать зола та золошлакові відходи теплових електростанцій і місцевих котелень, вуглевидобутку та вуглезбагачування, збагачення поліметалічних руд, шлаки металургійного виробництва, червоні шлами.

 Загальна економічна тенденція до зменшення обсягів виробництва є передумовою до зменшення обсягу фінансування природоохоронних заходів, що призводить до зниження рівня використання відходів. Продовжується накопичення золи та золошлакових відходів, основними джерелами утворення яких є теплові електростанції. Рівень використання цих відходів залишається низьким, у 1998 р. використано 16% відходів порівняно з 16,4% у 1997. У 1998 р. було знищено або вивезено на звалище 7,1 млн. т відходів порівняно з 0,6 млн. т у 1997 р. Станом на 1.I.1999 р. у золовідвалах електростанцій України було 358,8 млн. т цих відходів, що перевищує на 0,6 млн. т обсяг їх накопичення в 1997 р.

 У 1998 р. на шахтах і збагачувальних фабриках утворилося 31,1 млн. т відходів порівняно з 31,9 млн. т і 40,3 млн. т у 1997 і 1996 рр. відповідно, проте рівень їх використання становив 9,0% порівняно з 9,3% і 9,7%, за відповідні роки. Обсяг накопичення відходів вуглевидобутку та вуглезбагачування у 1998 р. становив 140 млн. т, що на 2,3 млн. т більше, ніж у 1997 р.

 В Дніпропетровській області накопичуються відходи, утворені при збагаченні поліметалічних руд. У 1998 р. їх утворилося 5,5 млн. т порівняно з 4,4 млн. т у 1997 р., до того ж рівень їх використання 2,4% був майже вдвічі меншим, ніж у 1997 р. (4,7%). Обсяг накопичення цих відходів невпинно зростає і становив у 1998 р. 119,8 млн. т порівняно зі 114,4 млн. т у 1997 р. і 110,2 млн. т у 1996 р.

 На підприємствах металургійної промисловості в 1998 р. утворилося 22,9 млн. т металургійних шлаків доменного, сталеплавильного і феросплавного виробництв порівняно з 15,0 млн. т у 1997 р. Водночас рівень їх використання зменшився з 54,5% у 1997 р. до 36,4% у 1998 р., а обсяг накопичення цих відходів збільшився на 8 млн. т відповідно і становив у 1998 р. понад 100 млн. т. Значна площа землі відводиться під складування шламів глиноземного виробництва (червоних шламів), майже вся кількість яких утворюється в Миколаївській області. Низький рівень їх використання (4,2%) призвів до збільшення обсягу накопичення цих відходів до 17,3 млн. т у 1998 р. порівняно з 16,4 млн. т у 1997 р.

 Таким чином, використання найважливіших видів вторинної сировини в 1998, порівняно з їх використанням у 1997 р., знизилося: золи та золошлаків — з 16,4% до 16,0%, відходів вуглевидобутку і вуглезбагачування — з 9,3% до 9,0%, відходів збагачення поліметалічнних руд — з 4,7% до 2,4%, сталеплавильних шлаків — з 57,1% (в абсолютному обсязі з 21,0 млн. т) до 15,1% (до 17,6 млн. т). Це відбувалося на фоні відповідного зменшення обсягів утворення відходів, за винятком відходів сталеплавильних шлаків, кількість утворення яких зросла з 3,7 до 11,7 млн. т.

 В Україні загострюються екологічні проблеми, пов’язані з накопиченням токсичних відходів, серед яких найбільш небезпечними є такі, що містять важкі метали, нафтопродукти, непридатні до застосування отрутохімікати. За класами небезпеки утворені в 1998 р. токсичні відходи розподіляються таким чином: 19 тис. т належить до I класу небезпеки, 183 тис. т — до II класу, 2 252 тис. т — до III класу, 81 579 тис. т — до IV класу, загальна кількість становить 84 033 тис. т. Рівень їх використання становив 33,3%, 38,5, 63,1, 21,9 і 23,1% відповідно. Основна маса токсичних відходів I—IV класів небезпеки в 1998, як і в попередні роки, утворилася в Донецькій і Дніпропетровській областях і становила 84,7% від загальної кількості їх утворення в Україні, обсяг накопичення цих відходів — 90,6% відповідно.

 Найбільше токсичних відходів I класу небезпеки утворилося у Дніпропетровській і Чернігівській областях, що становило 82,8% від загальної кількості їх утворення в Україні. Переважна кількість токсичних відходів II класу небезпеки утворилася в Дніпропетровській і Донецькій областях і в Автономній Республіці Крим і становить 63,2% від загальної кількості їх утворення. Найбільша кількість токсичних відходів III класу небезпеки утворилася в Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях і становить 83,7% від загальної кількості їх утворення. Основна маса токсичних відходів IV класу небезпеки в 1998, як і в попередні роки, утворилася в Донецькій і Дніпропетровській областях і становить 86,2% загальної кількості їх утворення.

 У містах і селищах міського типу щороку нагромаджується близько 40 млн. м3 сміття (близько 0,8 м3 на одного мешканця), яке знешкоджується на майже 700 міських звалищах, з яких близько 80% експлуатується без дотримання запобіжних заходів щодо забруднення підземних вод і повітряного басейну, та 4 сміттєспалювальних заводах, технологічне обладнання яких не відповідає сучасним екологічним вимогам. Найбільші площі під звалища зайняті у областях: Дніпропетровській — 140 га, Донецькій — 330, Одеській — 195, Запорізькій — 153 га. Така картина пояснюється вкрай неефективним використанням природних ресурсів у країні. Використовуються як вторинні ресурси макулатура, металобрухт та відходи скла. Це дає невеликий прибуток для деяких міст i селищ, але помітно не зменшує обсяги відходiв, які йдуть на звалища або спалювання.

 Узагальнені дані про обсяги утворення, накопичення використання і знешкодження відходів в Україні та їх обласна структура наведені в ( табл.3.33,   табл.3.34табл.3.35 табл.3.36).

sea""
 

prev1.gif (1198 bytes)up1.gif (1148 bytes)next1.gif (1228 bytes)

 

logo.gif (3313 bytes) WWW сторінки були зроблені у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

phone: +380-044-2287343 fax: +380-044-2287343

e-mail: grid@mep.freenet.kiev.ua

unep.gif (2142 bytes)