FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) Contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

prev1.gif (1198 bytes)next1.gif (1228 bytes)

РОСЛИННИЙ СВІТ

Техногенний та антропогенний вплив на ліси

Стан лісів України визначають за антропогенним впливом. Основним джерелом даних про антропогенний вплив на ліси повинна стати державна система лісового моніторингу, розвиток якої передбачено у відповідності з «Положенням про державну систему моніторингу довкілля» (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391). Моніторинг лісів у Держкомлісгоспі України здійснюється галузевими науково-дослідними установами. Спостереження за станом лісів в мережі постійних ділянок моніторингу проводять спеціалісти Українського НДІ лісового господарства і агролісомеліорації (УкрНДІЛГА), Українського НДІ гірського лісівництва (УкрНДІгірлісу) та 10 регіональних лісових науково-дослідних станцій. УкрНДІЛГА виконує функції координаційного центру моніторингу лісів — тут розробляються методи спостереження, навчаються і тренуються спеціалісти з регіональних лісових науково-дослідних станцій, обробляються та узагальнюються результати, які одержано на ділянках моніторингу в різних регіонах.

Система моніторингу лісів функціонує за багаторівневим принципом. Склад програми спостережень моніторингу першого рівня узгоджено з Міжнародною спільною програмою оцінки та моніторингу впливу забруднення повітря на ліси в регіоні Європейської Економічної Комісії ООН (ICP FORESTS). За період 1989–98 рр. на території 16 областей (Волинська, Рівненська, Житомирська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Харківська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Сумська, Луганська, Донецька, Херсонська та Чернівецька) і в Автономній Республіці Крим закладено 270 постійних ділянок моніторингу за методами, узгодженими з ICP FORESTS (мережа 16х16 км). Моніторинг першого рівня дає можливість отримувати стандартизовані об’єктивні показники стану лісів в обстежених регіонах, проте для з’ясування причинно-наслідкових закономірностей зміни стану лісів потрібна більш детальна інформація. Значна частина такої інформації збирається при спостереженнях другого рівня, які проводяться за Міжнародною технологією моніторингу стану лісів (Forest Health Monitoring, FHM), розробленою Лісовою службою та Агентством охорони навколишнього середовища США.

Склад програми спостережень другого рівня моніторингу крім фіксації наявності дії стрес-факторів на ліси дає можливість отримати кількісні оцінки стану насаджень та видового біорізноманіття лісових рослин, визначати головні параметри лісових екосистем, які необхідні для розрахунків депонування вуглецю в насадженнях та впровадження технологій дистанційного зондування лісів. Роботи за технологією FHM проводяться в УкрНДІЛГА. За період 1995–98 рр. на території семи областей (Донецька, Київська, Житомирська, Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська) було закладено 120 постійних ділянок.

sea""
 

prev1.gif (1198 bytes)up1.gif (1148 bytes)next1.gif (1228 bytes)

 

logo.gif (3313 bytes) WWW сторінки були зроблені у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

phone: +380-044-2287343 fax: +380-044-2287343

e-mail: grid@mep.freenet.kiev.ua

unep.gif (2142 bytes)