FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) Contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

prev1.gif (1198 bytes)next1.gif (1228 bytes)

РОСЛИННИЙ СВІТ

Стан лісів України та їх антропогенні зміни

Image "Forest Resources"

Загальний стан лісів не відповідає еколого-економічним вимогам. Лісосировинна база виснажена. Про це свідчать дані останнього державного лісового кадастру, згідно з якими молодняки становлять 31,5%, середньовікові ліси - 44,6, пристигаючі - 12,7, стиглі і перестійні - 11,2%. Такий віковий розподіл є наслідком надмірних рубок у минулому та значних обсягів створення лісових культур.

Порівняння даних останнього державного обліку лісів (на 1.01.1996 р.) з даними попереднього обліку (на 1.01.1988 р.) за такими показниками, як співвідношення вікових груп деревостану, рівень лісистості, розподіл по основних групах порід в цілому свідчить про покращання стану лісів України. Головними факторами, що негативно впливають на біолого-екологічну стійкість та адаптованість лісів, їх соціальну, протиерозійну, гідрологічну, кліматичну роль є: застосування недосконалих способів і технологій рубок головного користування, штучне відновлення лісу в окремих регіонах без врахування типу лісорослинних умов, переосушення і перезволоження цілих регіонів, неконтрольований випас худоби, забруднення грунтів промисловими викидами, кислотні дощі, нерегульована рекреація.

Надмірна нерегульована експлуатація лісів України в цьому столітті призвела до виснаження лісових ресурсів, порушення їхньої вікової структури, погіршення породного складу, посилення ерозійних процесів та інших стихійних явищ. Слід підкреслити, що до 60-х рр. цього століття поряд із стиглими лісостанами вирубувались і пристигаючі. Як наслідок, питома вага пристигаючих дубових, букових і соснових лісів у віковій структурі лісового фонду становить тепер лише 7—8%, тоді як за лісівницькими нормами вона повинна становити близько 20%.

Лісовідновлення і лісорозведення

Зміни в територіальній структурі лісових ресурсів здійснюються у відповідності з вимогами раціонального лісокористування і охорони природи. Найбільш гостра нестача лісових насаджень відчувається в степовій зоні, де вони виконують винятково важливі захисні функції. Недостатньо їх і в Лісостепу і навіть у Поліссі. Лісистість території України нижча, ніж це необхідно для задоволення потреб економіки — функціонування розвинутого сільського господарства і промисловості, досягнення ландшафтно-екологічної рівноваги. Проблема збільшення площі лісів в Україні потребує невідкладного вирішення, тому пріоритетними напрямами розвитку лісового господарства стають розширене відновлення лісових ресурсів та інтенсифікація лісовирощування.

Обсяги лісовідновлення в 1998 р. визначались переважно розмірами розрахункової лісосіки. У 1998 р. лісовідновлення в лісовому фонді проведено на площі 30,2 тис.га, з них шляхом створення лісових культур — 24,8 тис.га та шляхом природного відновлення — 5,4 тис.га. Продовжувались роботи по лісорозведенню. У цьому році створення лісових насаджень у ярах, балках, на пісках та інших неугіддях проведено на площі 3,3 тис.га. Крім того, створено полезахисних лісових смуг на площі близько 0,3 тис.га.

За останні 6 років щорічні обсяги лісовідновлення залишалися стабільними. Щодо лісорозведення, то в 1998 р. воно в порівнянні з 1997 р. скоротилося на 60%.

У процесі лісовирощування в 1998 р. переведено у вкриті лісовою рослинністю землі 22,8 тис.га штучно створених лісових насаджень та 3,6 тис.га ділянок з природним відновленням. Крім того, передано в експлуатацію землекористувачам майже 9,6 тис.га захисних насаджень у ярах, балках, на пісках та інших неугіддях і майже 1,7 тис.га полезахисних лісових смуг.

Продовжувались роботи з лісовирощування та впровадження прогресивних способів створення нових лісів, але через нестачу коштів вони були виконані в незначних обсягах. Так, реконструкція малоцінних насаджень здійснена на площі 0,6 тис.га, створено 1,2 тис.га лісових культур селекційним посадковим матеріалом.

Внаслідок недостатнього бюджетного фінансування захисного лісорозведення протягом останніх трьох років та відсутності коштів на капітальне будівництво зменшились обсяги створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісосмуг, не проводиться будівництво та ремонт гідротехнічних споруд. З цієї ж причини в більшості регіонів України виникла складна екологічна ситуація із захистом грунтів від водної і вітрової ерозії, особливо в регіоні Середнього Придніпров’я.

Внаслідок недостатнього бюджетного фінансування захисного лісорозведення протягом останніх трьох років та відсутності коштів на капітальне будівництво зменшились обсяги створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісосмуг, не проводиться будівництво та ремонт гідротехнічних споруд. З цієї ж причини в більшості регіонів України виникла складна екологічна ситуація із захистом грунтів від водної і вітрової ерозії, особливо в регіоні Середнього Придніпров’я.

За останні шість років з екологічних причин в Україні зменшились обсяги захисного лісорозведення, які становили за 1993—98 рр. 69,5 тис.га, що не відповідає плану.

Хід робіт по лісовідновленню і лісорозведенню за 1993—98 рр. наведено в табл. 3.30.

Заходи по охороні лісів

В останні роки складною проблемою залишається захист лісів від пошкодження їх шкідниками та хворобами, оскільки загальне погіршення екологічної ситуації в Україні негативно впливає і на стан лісових насаджень, знижуючи їх природну стійкість. Незважаючи на значні проблеми у фінансовому забезпеченні, щорічно здійснюються широкомасштабні лісозахистні заходи з метою збереження лісів. Значного поширення осередки шкідників та хвороб лісу на кінець 1998 р. набули в Івано-Франківській, Київській, Одеській, Херсонській, Чернігівській та Луганській областях, де вони становлять відповідно 20,8%, 10,7, 4,1, 13,1, 13,5 і 3% загальної площі осередків по Україні. В цих же областях на кінець 1998 р. площа осередків шкідників та хвороб лісу, що потребують заходів боротьби становила, відповідно, 27,4%; 5,5; 4,5; 14,7; 4,8 і 3,7% від загальної площі таких осередків по Україні.

Наявність осередків шкідників та хвороб лісу по Україні у 1993-98 рр. наведено в таблиці 3.31.

Поряд із заходами по охороні лісів від шкідників та хвороб лісу особливого значення для підтримання стабільності зовнішнього середовища набула охорона лісів від пожеж.

У 1998 р. кількість випадків лісових пожеж у порівнянні з 1997 р. зменшилась в 1,5 разу, а площа, пройдена лісовими пожежами — в 2,3 разу (табл. 3.32.).

 

sea""
 

prev1.gif (1198 bytes)up1.gif (1148 bytes)next1.gif (1228 bytes)

 

logo.gif (3313 bytes) WWW сторінки були зроблені у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

phone: +380-044-2287343 fax: +380-044-2287343

e-mail: grid@mep.freenet.kiev.ua

unep.gif (2142 bytes)