FLAG.GIF (374 bytes)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНИ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

GRID1.GIF (345 bytes)
home1.gif (831 bytes) Contents.gif (1475 bytes) indicat.gif (1475 bytes) about.gif (1320 bytes)

prev1.gif (1198 bytes)next1.gif (1228 bytes)

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Основні забруднювачі (за основними видами економічної діяльності)

Динаміка викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел по основних видах економічної діяльності

Найбільшу частку викидів, що забруднювали повітря в 1998 р., становлять викиди від стаціонарних джерел підприємств обробної промисловості (36%), виробництва електроенергії, газу та води (33) та добувної промисловості (25% )(табл. 3.3). Значно забруднювали атмосферу викиди під-приємств будівництва - 1,1%.

Найбільше викидів оксидів азоту, діоксиду сірки та пилу дають стаціонарні джерела підприємств, що виробляють електроенергію, газ та воду - 56, 70 і 52% відповідно. Викидів вуглеводнів та летких органічних сполук (ЛОС) - підприємства добувної промисловос-ті - 74%, а викидів оксиду вуглецю - підприємства обробної промисловості - 70%.

Викиди пилу зменшились у порівнянні з 1997 р. на 5%, діоксиду сірки та оксидів азоту - на 10%, оксиду вуглецю, вуглеводнів та ЛОС - на 7%. Зокрема на підприємствах добувної промисловості викиди пилу зменшилися на 7%, діоксиду сір-ки, вуглеводнів та ЛОС - на 9, оксидів азоту - на 11, оксиду вуглецю - на 13%. На підприємствах обробної промисловості викиди пилу зменшилися на 10%, діоксиду сірки - на 17, оксидів азоту - на 12, вуглеводнів та ЛОС - на 11, оксиду вуглецю - на 5%. На підприємствах, що виробляють електроенергію, газ та воду викиди пилу зменшилися на 3 %, діоксиду сірки - на 8, оксидів азоту - на 10, вуглеводнів та ЛОС - на 49% (табл. 3.4, табл. 3.5, табл. 3.6, табл. 3.7, табл. 3.8 ).

sea""
 

prev1.gif (1198 bytes)up1.gif (1148 bytes)next1.gif (1228 bytes)

 

logo.gif (3313 bytes) WWW сторінки були зроблені у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

phone: +380-044-2287343 fax: +380-044-2287343

e-mail: grid@mep.freenet.kiev.ua

unep.gif (2142 bytes)