Табл.1.1.Динаміка видобутку основних корисних копалин Рівненської області за 1995-2001 рр. на душу населення
Табл.1.2. Забір води підприємствами та  організаціями Рівненської обл. за 1995-2001 рр. на душу населення
 
Табл. 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря
Табл. 2.1.2 Динаміка викидів в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області та в розрізі населених пунктів, тис. т
Табл. 2.1.3. Перелік основних забруднювачів атмосферного повітря
Табл. 2.2.1. Забір і використання води, млн. м3 на рік.
Табл.. 2.2.2. Скидання зворотних вод , млн. м3 на рік.
Табл. 2.2.3. Типи очищення зворотних вод, млн. м3 на рік.
Табл.2.2.4. Скидання забруднювальних речовин у поверхневі водні об’єкти, тонн на рік
Табл.2.2.5. Використання води у системах оборотного, повторно - послідовного водопостачання та безповоротне водоспоживання, млн. м3 на рік.
Табл.2.2.6. Перелік основних водокористувачів - забруднювачів водних об’єктів
Табл. 2.2.7. Інформація щодо дозвільної діяльності ( дозволи на спецводокористування)
Табл. 2.2.8.Розподіл за галузями економіки
деяких скинутих в поверхневі водойми забруднюючих речовин в тонах на рік
 

Табл. 2.3.1. Земельний фонд
Табл. 2.3.2. Структура земельного фонду області за цільовим призначенням та власниками і землекористувачами
Табл. 2.3.3.Заходи щодо охорони земель
Табл. 2.3.4. Розподіл орних земель за крутизною схилів
Табл. 2.3.5. Показники наявності деградованих і малопродуктивних земель та їх консервація в 2001 році
Табл. 2.3.6. Наявність порушених, відпрацьованих земель та їх рекультивація , тис. га
Табл. .2.3.7 Відведення земель для несільськогосподарських потреб ,(га)

Табл. 2.3.8. Види відводів земель для державних та громадських потреб

Табл. 2.3.9. Динаміка внесення мінеральних та органічних добрив, проведення вапнування кислих грунтів в господарствах Рівненської області за 1999-2001 рр.

 
Табл.2.4.1.Мінерально–сировинна база Рівненської області

Табл. 2.4.2. Використання надр

Табл. 2.5.1 Утворення, використання(утилізація) та видалення відходів у 2001р.,т

Табл. 2.5.2 Інвентаризація місць видалення відходів на території області

Табл. 2.5.3 Видача дозволів на розміщення відходів , лімітів на утворення та розміщення відходів
Табл 2.5.4 Зареєстровано відходів у області у 2001 році
Табл. 2.5.5 Утилізація відходів (перелік підприємств або виробництв, що здійснюють утилізацію відходів)
Табл 2.6.1. Динаміка спеціального використання лісових ресурсів

Табл .2.6.2. Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та створення захисних лісонасаджень , га
Табл.2.6.3. Динаміка заготівлі лікарської сировини в Рівненській області за
окремими видами рослин (т)
Табл. 2.6.4. Озеленення населених пунктів, га

Табл.2.6.5. Спеціальне використання лісових ресурсів в 2001 в розрізі окремих лісокористувачів
Табл.2.6.6. Динаміка лісового фонду області за останні 5 років (в тис. га)
Табл.2.6.7. Динаміка спеціального використання лісів за останні 3 роки  (рубки головного користування по площі і по кубомасі в розрізі окремих лісокористувачів)
Табл. 2.6.8 Динаміка заготівлі лікарської сировини в області в розрізі окремих заготівельних підприємств ( кг)
 
Табл.2.7.1. Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин в Рівненській області (голів)
Табл 2.7.2.Добування основних видів мисливських тварин, голів
Табл 2.7.3. Динаміка вилову риби

 
Табл.2.8.1. Використання природних ресурсів та здійснення природоохоронних і господарських заходів у межах територій і об’єктів  природно-заповідного фонду області у 2001 рік
 
Табл 3.1. Середовища, які контролюються суб’єктами моніторингу довкілля та число точок спостережень
Табл. 3.2. Здійснення моніторингу довкілля за регіональними (місцевими) програмами природоохоронних  заходів
Табл. 3.3. Створення регіональних (локальних) систем моніторингу довкілля
Табл. 3.4. Показники якості води р.Горинь (середньрічні) за даними щомісячних спостережень Рівненського обласного центру гідрометеорології
Табл. 3.5. Показники якості води р. Устя (середньрічні) за даними щомісячних спостережень Рівненського обласного центру з гідрометеорології
Табл. 3.6. Результати аналізів грунту на вміст залишкових кількостей пестицидів
Табл. 3.7. Вміст токсичних речовин в грунтах області за 2001 рік.
Табл. 3.8. Число випадків (%) перевищення ГДК важких металів в грунтах за результатами аналітичного контролю в 2001 р
Табл. 3.9. Результати досліджень вмісту важких металів в грунті по районах області (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)
Табл 3.10. Мережа постійних точокспостереження змін довкілля суб’єктів контролю стану навколишнього природного середовища в Рівненській області регіональної лабораторії спостережень за станом радіаційного забруднення навколишнього природного середовища Рівненського ЦГМ
Табл. 3.11. Оцінка радіаційного стану  по  пунктах  спостереження  Рівненського  ЦГМ.
Табл 3.12.Результати гама-спектрометричного аналізу проб води на вміст в них цезію-137 (*10-12Ki/л)
Табл. 3.13. Результати гама-спектрометричного аналізу проб грунту на вміст радіонуклідів
Табл. 3.14. Щільність забруднення сільськогосподарських угідь, обстежених в 2001 р. (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)
 
Табл. 4.1. Рівень захворюваності населення у Рівненській області (на 10 тис. осіб)
Табл. 4.2. Поширеність хвороб (на 10 тис. осіб)

Табл. 4.3. Онкологічна ситуація в Рівненській області у 1999-2001 рр.
Табл. 4.4. Поширеність та захворюваність туберкульозу серед населення Рівненської області за 1999-2001 р. (на 100 тис.осіб)
Табл.4.5. Динаміка демографічних процесів в Рівненській області
Табл.4.6. Динаміка демографічної ситуації в Рівненській області в 1999-2001 рр.
 
Табл. 6.1.1. Перелік екологічно небезпечних об'єктів загальнодержавного та 
обласного значення
Табл. 6.1.2. Інформація щодо кількості небезпечних хімічних речовин та відходів,на  поводження з якими було видано дозволи
Табл. 6.1.3. Інформація щодо аварій, які виникли під час поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами

 
Табл. 6.3.2. Порушення в роботі РАЕС в 2001 р. за шкалою INES
Табл. 6.3.3.Питома активність хвої в населених пунктах зони спостереження, Bq/kg
 
Табл. 7.1. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
Табл. 7.2.  Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на територіях та об’єктах  природно-заповідного фонду
Табл. 7.3. Хіміко-аналітичний контроль грунтів
Табл. 7.4. Хіміко-аналітичний контроль якості водних ресурсів
Табл. 7.5. Характеристика встановлених  перевищень нормативів викидів в атмосферу (по забруднюючих речовинах)
Табл. 7.5. Характеристика встановлених  перевищень нормативів викидів в атмосферу (по забруднюючих речовинах)
Табл. 7.6. Боротьба з порушеннями правил полювання
 
Табл.8.1.Надходження та використання грошових коштів, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (грн.)
Табл.8.2.Надходження та  використання грошових коштів місцевих(село, селище, місто) фондів охорони навколишнього природного середовища (грн.)
Табл. 8.3. Показники природоохоронного будівництва у Рівненській області
Табл.8.4.Надходження грошових коштів до Державного, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища (тис.грн.)
Табл.8.4a. Еколого-експертна  та  погоджувальна    діяльність за 2001  рік
Табл.8.5. Перелік заходів, які профінансовані за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2000 р. (тис. грн.)
Табл.8.6 Перелік заходів, які профінансовані з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2001  році.(тис.грн.)
Табл.8.7.Надходження коштів плати за землю до місцевого бюджету за 1999-2001 рр. (тис. грн.)
Табл.8.8.Надходження грошових коштів збору за використання природних ресурсів від суб'єктів підприємницької діяльності Рівненської області до бюджетів за 2001 рік (тис. грн.)
Табл.8.9.Аналіз надходження грошових коштів збору за використання природних ресурсів до бюджетів за 1999-2001 роки (тис. грн.)
Табл.8.10.Аналіз фактичних надходжень до місцевих бюджетів коштів плати за  землю та збору за використані природні ресурси області за 2000-2001 рр. (тис. грн.)
Табл. 9.1 Комплексний план заходів з розвитку екологічної мережі в Рівненській обл.