Табл. 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря

Загальна кількість викидів в атмосферне

1999 р.

2000 р.

2001 р.

повітря по області, в тис. т

37,7

49,7

*

в тому числі:

     

   - від стаціонарних джерел забруднення, тис. т

17,1

14,1

14,9

   - від автотранспорту, тис. т

20,6

35,6

* [1]

Рис. 2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, тис. т[1] В звязку з тим, що термін подання звітності в обласне управління статистики про викиди від пересувних джерел забруднення атмосфери ще не наступив, а також із змінами в  методиці обрахунку викидів від автотранспорту та уточненням даних Всеукраїнського перепису населення, загальна кількість викидів в атмосферне повітря по Рівненській області за 2001 р. буде надіслана додатково.