Табл. 2.3.3. Заходи щодо охорони земель 

Заходи

Одиниця виміру

Обсяг вжитих заходів за роками

% 2001 до 2000 рр.

1999

2000

2001

1

2

3

4

5

6

Розробка проектів землеустрою з контурно–меліоративною організацією території (наростаючим підсумком)

-

-

-

-

-

Проведено повне закріплення в натурі (на місцевості) контурних меж полів і робочих ділянок (наростаючим підсумком)

-

-

-

-

-

Створення захисних лісових насаджень

га

204,0

650,1

300,0

46,0

Створення полезахисних лісових  смуг

-

-

-

-

-

Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд:

-

-

-

-

-

- вали різних конструкцій (вали-канави, вали-тераси, вали-дороги)

-

-

-

-

-

- берегоукріплення для захисту сільгоспугідь

-

-

-

-

-

Рекультивація  порушених земель

га

421,0

750,0

157,0

20,9

Консервація  деградованих та малопродуктивних  земель

тис. га

11,2

3,4

4,1

123,0

Закріплення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних  смуг

га

-

-

9,0

-