Табл.8.2.Надходження та  використання грошових коштів місцевих(село, селище, місто) фондів охорони навколишнього природного середовища (грн.)

п/п.

0 Обіг коштів
Рік

1999

2000

2001

1

2

3

4

5

1.

Залишок коштів на початок звітного періоду

97465

188791

148362

2.

Надійшло коштів у звітному періоді - всього

274753

709599

409716

3.

Залишок коштів на кінець звітного періоду

188791

148362

259071

4.

Витрачено  коштів - всього

183427

750028

299007

5.

% використання коштів (дані пункту 4 поділити на { (дані п.1 +дані п.2)·100})

50.7

83.5

53.6