Табл.8.4.Надходження грошових коштів до Державного, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища (тис.грн.)

Фонди

План

Надходження

Відсоток виконання

Державний

321.0

479.8

149.5

Обласний

535.0

824.7

154.1

Місцеві

214.0

409.7

191.4

Всього

1070.0

1714.2

160.2