Табл. 2.5.1 Утворення, використання (утилізація) та видалення відходів у 2001 р., т

Назва відходів

Зберігалося на підприємствах на початок року

Утворилося на підприємствах за рік

Використано (утилізовано) за рік

Видалено за рік

Розміщено (збе-рігається) на підприємствах на кінець року

Разом

В т. ч.

Знешкод-жено (знищено)

Захоронено в місцях організованого складування

Направлено в міс-ця неорганізова-ного складування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відходи 1 класу небезпеки, у т. ч.:

48.779

27.281

-

5.581

-

5.581

-

46.245

-гальваніки

31.940

0.900

-

0.900

-

0.900

-

32.840

-міді

2.317

-

-

-

-

-

-

2.300

-нікель та його сполуки

0.063

-

-

-

-

-

-

0.063

-ртуті до 0.02%

1.001

0.002

-

-

-

-

-

1.002

-ртутні лампи (кг)

1.565

2.994

-

0.189

-

0.189

-

2.660

-свинцю (відпрац.АКБ)

13.458

26.379

-

4.681

-

4.681

-

10.040

Відходи 2 класу небезпеки, у т. ч.:

1207.658

1901.261

61.465

1507.955

1474.840

33.115

-

1219.241

-мідь та її сполуки 

10.834

0.018

 

0.018

 

0.018

-

10.852

-нафтовідходи

47.499

52.597

61.311

2.930

-

2.930

-

19.334

-нафтошлами

1.200

-

-

-

-

-

-

1.200

-осад відстійників після реагентного і коагулянтного очищення

62.025

-

-

-

-

-

-

62.025

-осмоли

1077.850

8.500

-

8.500

-

8.500

-

1086.350

- феноли та його сполуки

2.154

1.500

0.154

-

-

-

-

-

-формальдегід

6.096

1838.646

-

1495.025

1474.840

20.185

-

39.480

Відходи 3 класу небезпеки, у т. ч.:

3326.783

1847.018

258.250

1775.559

0.159

1775.400

-

5132.710

-відпрацьовані емульсії та мастильно-охолоджуючі рідини

-

46.250

44.750

1.500

-

1.500

-

1.500

-заборонені пестициди

19.153

4.459

-

-

-

-

-

21.980

-мідь та її сполуки

3257.000

1773.000

 

1773.000

-

1773.000

-

5030.000

-нафтошлами

5.470

5.559

4.500

1.059

0.159

0.900

-

6.370

-непридатні до використання пестициди та агрохімікати

5.890

17.750

-

-

-

-

-

23.590

-фарби, емалі, лаки

0.100

-

-

-

-

-

-

0.100

-хром шестивалентний та його сполуки

39.170

-

209.000

-

-

-

-

49.170

Відходи 4 класу небезпеки, у т. ч.:

16924042.853

48149.065

30558.530

13433.595

-

13433.595

-

16904484.065

-асбест

110989.242

1242.000

-

892.500

-

892.500

          -

111881.742

-відпрацьовані каталізатори

3014.900

5.000

-

5.000

-

5.000

-

3019.900

-відпрацьовані органічні кислоти

14301.664

802.963

122.010

802.963

-

802.963

-

14982.617

-відпрацьовані формувальні суміші

4197.000

1662.400

 

1635.000

-

1635.000

-

5832.400

-відходи гальванічних виробництв

2.200

0.050

-

0.050

-

0.050

-

2.250

-мідь та її сполуки

74.300

36.419

-

36.419

-

36.419

-

110.719

-нафтовідходи

2.400

1.000

2.400

-

-

-

-

1.000

-нікель та його сполуки

-

0.070

0.070

-

-

-

-

-

-осад відстійників після реагентного і коагуляційного очищення

5329.543

0.500

-

-

-

-

-

5329.850

-фосфор та його сполуки

16741631.700

3529.600

-

3529.600

-

3529.600

-

16745161.300

-інші групи відходів

44499.904

40869.063

30434.050

6532.063

-

6532.063

-

18162.287

Відходи, всього:

16928626.073

51924.625

30878.245

16722.690

1474.999

15247.691

-

16910882.261