Табл. 7.3. Хіміко-аналітичний контроль ґрунтів

Відібрано проб

Всього відібрано та проаналізовано проб

Здійснено компоненто-визначень

Кількість визначуваних хімічних елементів, сполук та показників

Кількість випадків з перевищенням ГДК чи кларків -

грунтів

відходів

105

-

105

1265

28 (бікарбонат-іони, рН водної ввитяжки, рН сольової витяжки, гумус,

зольність, кальцій, маг-ній, кислотність гідролі-тична, кислотність об-мінна, нітрати, поглинуті основи, сірка рухома, фосфор рухомий, хлори-ди, фториди, щільний залишок, мідь, нікель, свинець, хром, цинк, ко-бальт, марганець, залізо, нафтопродукти, масова частка нерозчинного в кислоті залишку, воло-гість, формальдегід).

Свинець – 3 -  > 1ГДК

Нітрати – 3 -   > 1ГДК

Фосфати  - 3 --  > 1ГДК

Нафтопродукти –

> 200мг/кг - 9