Табл. 2.3.7. Відведення земель для несільськогосподарських потреб (га)

Роки

Погоджено відведення земель

в постійне користування

в тимчасове користування

у приватну власність

всього

разом

в т. ч. с/г угідь

з них ріллі

разом

в т. ч. с/г угідь

з них ріллі

разом

в т. ч. с/г угідь

з них ріллі

разом

в т. ч. с/г угідь

з них ріллі

1999

73

1,9

1,6

282,6

10,6

3,3

289,9

12,5

4,9

2000

16,5

2,9

-

212,5

13,2

11,4

229,0

16,1

11,4

2001

507,5

11,5

6,1

217,6

202,9

-

725,1

214,4

6,1