Табл. 4.4. Поширеність та захворюваність туберкульозу серед населення Рівненської області за 1999-2001 р. (на 100 тис.осіб)

Назва показника

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Поширеність

230.6

250.1

255,3

Захворюваність

53.8

65.6

65,2