Табл. 3.3. Створення регіональних (локальних) систем моніторингу довкілля

№ п/п

Назва регіональної (локальної) системи моніторингу довкілля

Стадія розробки (технічне завдання, технічний проект, впровадження)

Джерела та обсяги фінансування, тис. грн.

Результати (впроваджені системи, підсистеми та їх назви)

1

Система обласного (регіонального) моніторингу навколишнього природного середовища “Полісся” (СЕМ “Полісся”)

впровадження

Фонд охорони навколишнього природ-ного середовища Рівненської обласної ради, у 2001 р. - 19.7 тис. грн.

Впроваджено перший етап системи