Табл. 3.9. Результати досліджень вмісту важких металів в грунті по районах області (за даними Рівненського обласного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів і якості продукції)

Район

Свинець

Кадмій

Ртуть

мінімум

середнє

максимум

мінімум

середнє

максимум

мінімум

середнє

максимум

Гощанський

0,04

9,70

48,70

0,01

0,29

1,92

0,03

0,06

0,19

Дубровицький

0,10

6,30

33,90

0,01

0,14

1,20

0,01

0,06

0,76

Корецький

0,08

8,20

17,20

0,01

0,21

0,35

0,02

0,05

0,08