Табл. 2.2.8.Розподіл за галузями економіки деяких скинутих в поверхневі водойми забруднюючих речовин в тонах на рік

Галузі економіки

БСК

Завислі речовини

Азот амонійний

Фосфати

Промисловість

494

458

127

1005

Сільське господарство

3

3

1

0,46

Комунальне господарство

423

280

78

49,4