Табл.8.4. Еколого-експертна  та  погоджувальна    діяльність за 2001  рік

№№

з/п

Виконана робота

Кіль-

кість

Позитивно

оцінено

Негативно

оцінено

%

відхилених

1

Усього проведено експертиз

130

118

12

9,2

1.1

З них, в рамках комплексної державної експертизи

29

22

7

24,1

1.2

у відокремленому порядку (самостійно)

101

96

5

5,0

2

Оцінено передпроектної документації

(ТЕО і ТЕР інвестицій, ескізних проектів)

4

1

3

75,0

3

Оцінено проектно-кошторисної документації (проектів і робочих проектів)

126

117

9

7,1

4

Усього розглянуто матеріалів попереднього погодження місць розташування об’єктів

27

27

-

0

4.1

В тому числі, під промислове будівництво (промислові об’єкти)

22

22

-

0