Табл. 2.4.2  Використання надр

№ з/п

Загальна кількість кар’єрів, шахт, розрізів та розробок

Наявність документації

Загальна площа порушених земель, га

Площа відпрацьованих земель, що підлягають рекультивації, га

Рекультивовано в 2001 р., га

гірничий відвід

Земельний відвід

ліцензії

1

470

72

70

64

4439

1282

157