Таблиця 6.1.2. Інформація щодо кількості небезпечних хімічних речовин та відходів,на  поводження з якими було видано дозволи

Разом видано дозволів (шт)

Неорганічні сполуки

Органічні сполуки

пестициди

продукти біотехнології

Відходи

кадмію

миш’яку

ртуті

свинцю

ванадію

нікелю

хрому

аміак

кислоти

луги

ціаніди

інші

ароматичні вуглеводні

галогеновані вуглеводні

кисневовмісні розчинники

ізоціанати

формальдегід

інші

що містять ртуть

що містять свинець

гальванічного виробництва

нафтопродуктів

інші промислові

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

27

8

142

-

-

-

-

3

2

-

10

8

-

-

32

-

-

-

-

6

-

-

-

46

33

-

-

2