Табл. 2.2.4. Скидання забруднювальних речовин у поверхневі водні об’єкти, т/рік

Роки

Водний об’єкт

Разом

Скидання забруднюючих речовин

     

БСК

ХСК

завислі речовини

N (сума мінеральних форм)

P  (ортофосфати)

мінералізація

нафтопродукти

1999

Басейн р.Прип’ять

               

 Всього по області

91.04

836

0.705

939

754

59.12

15080

5.89

2000

Басейн р.Прип’ять

               

Всього по області

65.85

791

0.757

784

673

64.9

16050

5.67

2001

Басейн р.Прип’ять

               

 Всього по області

63,64

921

1,045

744

627

340

13870

3,149