Табл.2.6.2. Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та створення  захисних лісонасаджень , га

Заходи

Рік

1999

2000

2001

Лісовідновлення, лісорозведення на землях лісового фонду

3398

3466

2976

в т.ч. залісення лісосік

1772

1867

2882

Створення захисних лісонасаджень на непридатних для с/г землях

856

707

283

Створення полезахисних лісових смуг

-

-

-