Табл.8.1.Надходження та використання грошових коштів, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (грн.)

п/п.

0 Обіг коштів
1 Рік

1999

2000

2001

1

2

3

4

5

1.

Залишок коштів на початок звітного періоду

56817

77777

210795

2.

Надійшло коштів у звітному періоді - всього

354960

781255

824673

3.

Залишок коштів на кінець звітного періоду

77777

210795

464

4.

Витрачено  коштів - всього

334000

648237

1035004

5.

% використання коштів (дані пункту 4 поділити на { (дані п.1 +дані п.2)·100})

81.1

75.0

99.9