Табл. 7.5. Характеристика встановлених  перевищень нормативів викидів в атмосферу (по забруднюючих речовинах)

з/п.

Назва забруднюючих речовин, по яких встановлено переви-щення нормативів

Перевіре-но джерел забруднен-ня

Встановлено перевищення нормативів ГДВ

кількість джерел

кратність перевищення

1-2

2-5

5-10

Понад 10

1

Азоту діоксид

7

2

 

2

   

2

Азоту оксиди (сума)

122

4

1

 

1

2

3

Аміак

5

1

 

1

   

4

Вуглецю оксид

138

17

6

4

2

5

5

Пил

119

6

1

3

 

2

6

Сажа

28

4

 

2

 

2

7

Фосфорний ангідрид

2

2

 

1

1

 
 

Всього:

421

36

8

13

4

11