Табл. 2.2.1. Забір і використання води, млн. м3 на рік

Роки

Найменування річкового басейну

Забрано води

Використано води

З поверхневих джерел

З підземних джерел

Разом

Промисло-вість

Сільське господарство

Комунгосп

Зрошення

Риборозве-дення

Інші галузі

1999

р.Припять

                 

Разом по області

70,71

76,72

147,43

68,72

9,26

35,84

-

10,54

3,74

2000

р.Припять

                 

Разом по області

73,62

70,76

144,38

64,61

20,63

32,83

-

3,39

3,04

2001

р.Припять

                 

Разом по області

95,80

61,86

157,66

65,56

30,18

29,02

-

9,90

2,34