Табл. 2.5.4 Зареєстровано відходів у області

Клас небезпеки

Кількість зареєстрованих відходів

У тому числі

з визначеними хімічним складом та фізичними властивостями

для яких визначено умови зберігання, транспортуван-ня, видалення

для яких визначено підприємства або виробництва по їх утилізації

для яких визначено місця видалення відходів

Разом (усіх класів небезпеки)

67

67

     

у тому числі:

         

1-го класу небезпеки

8

8

зберігання

   

2-го класу небезпеки

11

11

зберігання

   

3-го класу небезпеки

8

8

зберігання

   

4-го класу небезпеки

40

40

видалення

часткова утилізація