Табл. 6.1.3. Інформація щодо аварій, які виникли під час поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами

№ з/п

Місце аварії,

дата

Назва речовини,

її кількість

 (т, м3)

Тип аварії:

промислова, транспортна

Категорія аварії: об’єктова, місцева, регіональна

Площа або

об’єм ура-ження (м2, м3)

Перевищення ГДК

(разів)

Наслідки

забруднення

Збитки, нанесені довкіллю

(грн.)

повітря

вода

земля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Продуктопровід ПУ “Прикарпаттранс-нафтопродукт” с.Черняхів Осрозь-кого району

20.03.2001р.

Дизельне паливо

132,8т

Транспортна

Місцева

2300м2

-

-

-

Забруднення землі та підземних водоносних горизонтів

32000

2

ТзОВ  Пустомитівський сирзавод” с.Пустомити Гощанського району

06.06.2001р.

Стічні води

Промислова

Місцева

60000м2

(площа водойми)

-

-

-

Загибель риби

3444