Табл.2.4.1.Мінерально–сировинна база Рівненської області

№ з/п

Види корисних копалин

Загальна кількість родовищ

Родовища, що розробляються

Одиниця виміру

Видобуток сировини в 2001р.

Балансові запаси станом на 01.01.02 р.

2000 р.

2001р.

2000 р.

2001 р.

1

Агрохімічна сировина

2

2

1

0

тис. т

0

3594,0

2

Карбонатна сировина

3

3

0

0

тис. т

0

2191,0

3

Каолін

3

3

1

1

тис. т

2,0

1397,3

4

Крейда будівельна

4

4

1

1

тис. м3

119,0

31434,0

5

Пісок  будівельний

17

17

3

3

тис. м3

67,7

57372,3

6

Камінь лицювальний

8

8

4

4

тис. м3

0,35

16725,1

7

Камінь будівельний

35

35

18

18

тис. м3

926,4

504452,0

8

Камінь пиляний

1

1

0

0

тис м3.

0

424,0

9

Сировина мінераловатна

4

4

2

2

тис. т

4,7

133495,3

10

Сировина цегельно-черепична

49

49

15

10

тис. м3

116,2

43744,8

11

Скляна сировина

2

2

1

1

тис. т

27,41

300,8

12

Торф

399

399

6

6

тис. т

96,5

183303,5

13

Цементна  сировина

             
 

-крейда

2

2

1

1

тис. т

861,0

176239,0

 

-суглинок

1

1

1

1

тис. т

52,0

18369,0