Табл. 2.5.3 Видача дозволів на розміщення відходів , лімітів на утворення та розміщення відходів

Обласний центр, міста обласного підпорядку-вання, райони

Видано дозво-лів на розмі-щення відходів

Кількість під-приємств, яким видано дозволи

Кількість місць ви-далення відходів, на які видано дозволи

На яку кіль-кість відходів видано дозво-ли, тис. т

Видано лімітів на утворення та розміщення відходів

Кількість підприємств, яким видано ліміти

Дозволе-но утво-рити відходів тис. т

Дозволено роз-містити відхо-дів на своїх під-приємствах, тис. т

Дозволено роз-містити відхо-дів на інших підприємствах,тис. т.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Березнівський р-н

7

7

1

2357.3

6

6

-

-

-

Володимирецький р-н

3

3

2

1215.45

3

3

-

-

-

Гощанський р-н

6

6

1

39175

6

6

-

-

-

Демидівський р-н

2

2

1

20473.1

2

2

-

-

-

Дубенський р-н

4

4

2

3397.4

4

4

-

-

-

Дубровицький р-н

5

5

1

4877

5

5

-

-

-

Зарічненський р-н

4

4

1

12795.3

4

4

-

-

-

Здолбунівський р-н

13

13

3

9751.2

11

11

-

-

-

Корецький р-н

3

3

1

14275.05

3

3

-

-

-

Костопільський р-н

9

9

2

13977

7

7

-

-

-

Млинівський р-н

2

2

2

3900

2

2

-

-

-

Острозький р-н

4

4

3

25387

4

4

-

-

-

Радивилівський р-н

2

2

2

1270

2

2

-

-

-

Рокитнівський р-н

3

3

2

3340.5

3

3

-

-

-

Рівненський р-н

14

14

13

273111

14

14

-

-

-

Сарненський р-н

9

9

4

4576

9

9

-

-

-

м.Рівне

33

33

1

1001566

31

31

-

-

-

м.Кузнєцовськ

11

11

2

20189.2

8

8

-

-

-

Разом по області

134

134

44

1455633.5

124

124

-

-

-