Табл.2.6.4. Озеленення населених пунктів, га

Заходи

Рік

1999

2000

2001

Створено нових зелених насаджень

0,20

10,20

12,5

Проведено ландшафтну реконструкцію насаджень

1,78

5,10

2,7

Проведено догляд за насадженнями

323,25

169,70

172,5