ЗМІСТ
Передмова
1. Екологічна ситуація в області
2. Антропогенний вплив на природне середовище
2.1. Атмосферне повітря.
2.2. Водні ресурси
2.3. Земельні ресурси та ґрунти
2.4. Надра.
2.5. Відходи.
2.6. Рослинний світ
2.7. Тваринний світ
2.8. Території і об'єкти з особливим статусом охорони
3. Мережа державного моніторингу області. Основні тенденції забруднення природного середовища.
4. Вплив факторів довкілля на здоров'я населення .
5. Регіональні проблеми.
6. Природно - техногенна (екологічна) безпека
6.1. Екологічна безпека області
6.2. Радіаційна безпека
7. Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища
8. Управління в галузі охорони довкілля.
9. Виконання загальнодержавних, національних та регіональних екологічних програм
10. Наукові дослідження в галузі екології.
11. Екологічна освіта, інформування громадськості, громадські рухи.
12. Міжнародне співробітництво у сфері екології
13. Висновки.
Додаток1
Додаток2