5. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
 

"Переможцями в разі глобальних змін клімату будуть ті, хто думає і планує заздалегідь, а втрат зазнають люди, що реагують лише тоді, коли криза вже наступила."
М.Келлі

Охорона земель і відтворення родючості ґрунтів - складна і багатоаспектна проблема, вирішення якої можливе шляхом здійснення комплексу організаційних, еколого-економічних, соціально-правових заходів.
Поетапна реалізація "Програми земельної реформи в Чернігівській області на 2001-2005 рр." дасть змогу призупинити ерозійні процеси та деградацію грунтів шляхом збільшення лісистості території та долі природних кормових угідь. Досягненню цієї мети сприятиме проведення широкомасштабних робіт із землеустрою, розробка планів земельно-господарського устрою та встановлення меж населених пунктів, а також оновлення планово-картографічних матеріалів на основі новітніх технологій.
В ході реалізації Програми передбачається:
* Виконати обсяги робіт по складанню планів земельно-господарського устрою у 42-х населених пунктах;
* Виконати землевпорядні роботи щодо організації територій новостворених підприємств з урахуванням екологічних вимог у 200 господарствах;
* Провести комплексне обстеження сільськогосподарських угідь на забрудненість на площі 1706,2 тис. га;
* Вилучити з інтенсивного обробітку малопродуктивні землі з наступним переведенням у природні кормові угіддя в обсягах 62,9 тис. га;
* Виконати роботи по формуванню землеволодінь і землекористувань у 730 новостворених сільськогосподарських підприємствах області;
* Провести роботи по запровадженню порядку встановлення обмежень і обтяжень землеволодіння і землекористування на площі 76 тис. га;
* Провести оновлення матеріалів ґрунтових обстежень сільськогосподарських угідь на площі 911, 7 тис. га.
Для покращання стану водних ресурсів необхідне виконання 3-х основних заходів:
1. Для попередження забруднення підземних прісних вод виконати роботи по тампонажу недіючих артезіанських свердловин в кількості 552, з яких 534 знаходяться у сільській місцевості загальною вартістю робіт до 1,8 млн.грн. Найбільше таких свердловин знаходиться у Прилуцькому, Ніжинському, Щорському і ряді інших районів.
2. Стабілізує і покращить стан поверхневих водних об'єктів будівництво (реконструкція) очисних споруд по очистці стічних вод: у смт. Козелець, Городня, на 3-х підприємствах м. Бахмач, ЗАТ "Н-Сіверський сирзавод", КП "Чернігівводоканал", Куликівському та Щорському ВУЖКГ і ряді інших. Проведення вказаних робіт приведе до зменшення негативного тиску на водойми і поліпшить їх гідрологічний режим.
3. Покращить стан водойм, попередить підтоплення - виконання робіт по берегоукріпленню річок Десна та Сейм, загальною довжиною до 12 км біля 9-ти населених пунктів і орієнтовною вартістю робіт близько 50 млн. грн.
Щорічно більше 2000 тонн рідких токсичних відходів підприємств м. Чернігова розміщуються в ставках-накопичувачах (с. Масани). Їх стан не відповідає вимогам санітарно-технічних та екологічних норм та правил. Аналізи проб води з спостережних свердловин свідчать про значні перевищення ГДК по вмісту забруднюючих речовин в підземних водах.
На території підприємств області на сьогоднішній день накопичилось біля 1300 тонн промислових токсичних відходів. Вирішення цієї проблеми можливе за умов створення установок по переробці та знешкодженню токсичних відходів. Напрацювання в області по створенню установок вже є, але через відсутність фінансування жоден проект не завершено.
В області накопичено 832 тонни непридатних хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються в 359 складських приміщеннях, у тому числі в 11 складах об'єднання "Чернігівоблагрохім" - 339,5 тонни. Більшість з цих відходів, відноситься до 1 і 2 класів небезпеки і підлягають знищенню. Під час довгострокового зберігання в результаті хімічних реакцій утворились суміші нових невідомих сполук з невідомими властивостями і характеристиками. Значна частина непридатних пестицидів відноситься до стійких органічних забруднювачів навколишнього середовища. Найбільше їх зберігається на складах Бобровицького (265,1т), Бахмацького (97,9т), Чернігівського (97т), Прилуцького (70,5т) та Ніжинського (43,1т) районів. До програми охорони довкілля в Чернігівській області на 2000-2010 роки включені заходи спрямовані на створення сховищ для тимчасового зберігання непридатних пестицидів, зібраних з усіх колективних сільськогосподарських підприємств регіону, та їх контейнеризація відповідно до нормативних вимог.
Продовжується будівництво полігону для захоронення токсичних відходів Гнідинцівського ГПЗ. Побудовані під'їздні шляхи, котлован та підготовлені каналізаційні мережі. Готовність об'єкту 72%. Освоєно 134 тис. грн. власних коштів.
Існує проблема золовідвалів на Чернігівській ТЕЦ, де накопичено 1937410 тонн золи. Резервні площі, для подальшого її розміщення відсутні. Зважаючи на гостру необхідність забезпечення вільними площами, Чернігівська ТЕЦ розробляє проект золонакопичувача на базі ставка-накопичувача № 6 ВАТ "Чернігіввовна".
В лісовому господарстві турбує необґрунтоване встановлення віку стиглості деревостанів по сосні звичайній - 81 рік, а по дубу черешчатому - 101 рік, як наслідок в експлуатаційних лісах з 1996 по 2002 роки розрахункова лісосіка по основних лісокористувачах області збільшилась більше, ніж у 1,5 рази, що порушує екологічну рівновагу в цілому. Подальше збільшення розрахункової лісосіки та висока інтенсивність проведення рубок приводить до оголенням значних площ, на яких ці породи дерев виконували б захисні та екологічні функції ще десятки років.
Необхідно збільшити вік стиглості деревостанів в лісах ІІ групи, що призначаються в рубки головного користування, для сосни звичайної до 100 років та дуба черешчатого (високостовбурного) -120 років
Викликає занепокоєння зменшення чисельності зубрів в ДМГ "Данівське" ДЛГО "Чернігівліс" з 110 голів у 1992 році до 43 голів у 2001 році.
На даний час розроблені і направлені Мінекоресурсів заходи по створенню належних умов для охорони та відтворенню зубрів на території області і кошторис витрат на реалізацію цього проекту.
Аналіз роботи рибодобувних організацій свідчить про те, що за останні 10 років в основних рибогосподарських водоймах області (верхів'я Київського водосховища, р.р. Дніпро та Десна) добування риби зменшилось у 10,1 рази. Якщо у 1991 році було добуто 1815 тонн риби, то у 2001 р. тільки 178 тонн. Одна з причин - значні вилови риби рибогосподарськими організаціями в переднерестовий період, що згубно діє на маточне поголів'я риби в цілому. Для покращання стану рибних запасів необхідно: заборонити промисловий лов риби всіма знаряддями лову щорічно в період з 1 січня по 1 липня; заборонити використання неводів та дрібно вічкових сіток (30-68мм) в період з 1 січня до 20 вересня, також щорічно, на усіх рибогосподарських водоймах області.