9. ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ
 

"Екологічна політика повинна чітко визначати, що має бути досягнуте, коли, ким і за яких витрат"

Основною метою Закону України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" є збільшення частки земельного фонду з природними ландшафтами до рівня достатнього для збереження та формування єдиної системи таких територій, яка забезпечить можливість природної міграції та розповсюдження рослин і тварин.
Формування екологічної мережі передбачає зміни в структурі земельного фонду шляхом віднесення (на підставі обгрунтування екологічної безпеки та економічної доцільності) частини земель господарського використання до категорій, що підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів. Основу екомережі складають території та об(єкти, що підлягають особливій охороні (території та об(єкти природно-заповідного фонду, курортні та лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші природні території та об(єкти). Серед них найбільш захищеними є природні комплекси в межах території природно-заповідного фонду.
Станом на 1.01.2002 року природно-заповідний фонд Чернігівської області нараховує 647 об'єктів загальною площею 132473,2 га, що становить 4,15 % від загальної площі області.
Згідно планам розвитку Центрального Поліського природного регіону в Чернігівській області передбачено створення 2-х національних природних парків - "Ічнянського" та "Мезинського", та 2-х природних заповідників - "Дніпровського" та "Деснянського".
Держуправлінням закінчені підготовчі роботи по створенню Ічнянського НПП, пакет документів передано до Мінекоресурсів для підготовки проекту Указу Президента України
Проведені польові і камеральні роботи з виготовленням картографічних матеріалів по підготовці матеріалів попереднього погодження місця розташування Мезинського НПП .
Із створенням Ічнянського НПП відсоток заповідності території області становитиме 6,48 %, а Мезинського НПП - 7,48 %, що відповідає планам загальнодержавних Програм, в тому числі і Закону України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки".
Перспективним шляхом створення екомережі, у зв"язку з ратифікацією Україною Рамсарської конвенції, є розширення водно-болотних угідь, що мають охоронний статус. Переважна більшість гідрологічних заказників в Чернігівській області ( 260 заказників місцевого і 4 заказники загальнодержавного значення ) створена з метою збереження унікальних та типових болотних масивів. Їх площа складає близько 45% від загальної площі природно-заповідного фонду області. Для збереження в природному стані одного з найбільших у Чернігівському Поліссі болотних масивів створено ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Замглай". Враховуючи унікальні ландшафти цієї території, її біорізноманіття, в 2001 році до Державної служби заповідної справи направлене подання щодо включення "Замглаю" до Переліку водно-болотних угідь загальнодержавного значення.
29 листопада 2001 року Держуправлінням екології та природних ресурсів в Чернігівській області проведена колегія "Про хід виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки", на якій підведені певні підсумки за 2000- 2001 роки та намічені подальші напрямки її виконання.
Розпорядженням Чернігівської облдержадміністрації від 25 грудня 2001 року № 724 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1603 "Про утворення Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі" створена обласна Координаційна рада та затверджено Положення про обласну координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі в Чернігівській області.
З метою реалізації Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки в Чернігівській області проводилась робота по виконанню заходів передбачених Програмою.
Згідно розпорядження облдержадміністрації № 724 від 25.12.2002 року в Чернігівській області створена Координаційна рада з питань формування національної екологічної мережі.
Одночасно в області діє Програма охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на 2000-2010 роки.
До переліку заходів виконаних в 2001 році, які відповідають Програмі формування національної екомережі входять: охорона та відтворення територій природно-заповідного фонду, заліснення, залуження деградованих та забруднених земель, відновлення і підтримання гідрологічного режиму водних об'єктів, створення захисних лісонасаджень в прибережних захисних смугах, на пісках та землях, що вийшли з сільськогосподарського обігу тощо.
Внаслідок проведених заходів відновлено р.Борзенку в Борзнянському районі, побудовано водорегулюючу споруду на р.Слот в Корюківському районі, проведений комплекс робіт і підготовлені документи по створенню Ічнянського і Мезинського національних природних парків, посаджені лісові культури в прибережних смугах річок, залужені луки і пасовища в т.ч. на радіоактивно забруднених землях, проведені протиерозійні роботи на сільгоспугіддях.
Всього на ці заходи у 2001 році використано коштів державного бюджету - 2014,23 тис. гривень, місцевих та інших джерел фінансування - 15488,1 тис. гривень.
Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, затверджена Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 19997 року, спрямована на реалізацію державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки у басейні Дніпра.
Дніпро - головна водна артерія України, значення якої в становленні та розвитку української нації, суспільного виробництва і для природного середовища країни не можна переоцінити.
Основною метою Програми є відновлення і забезпечення сталого функціонування екосистеми Дніпра, якісного водопостачання, екологічно безпечних умов життєдіяльності та захисту водних ресурсів від забруднення та виснаження.
Для виконання завдань Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води необхідно:
здійснити будівництво та реконструкцію споруд і мереж водопостачання і каналізування міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів, військових містечок і гарнізонів, лікарень;
виконати комплекс водоохоронних заходів на промислових підприємствах, на річках і водоймищах;
виконати водоохоронні та грунтозахисні заходи на водозбірних площах басейну;
здійснити ряд заходів по збереженню та розвитку природно-заповідного фонду.
На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 26 березня 1997 року № 5691/3 та від 6 жовтня 1999 року № інд 33 Мінекоресурсів за участю зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та обл- держадміністрацій, розташованих в басейні Дніпра, забезпечує супроводження та контроль за виконанням завдань, встановлених Національною програмою екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води і відповідними регіональними програмами.
Державне управління екології та природних ресурсів в Чернігівській області кожний рік надає пропозиції щодо обсягів робіт та їх вартості в Мінекоресурсів для включення до переліку найважливіших природоохоронних заходів щодо екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води в Чернігівській області.
В 2001 році на виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра кошти виділялись в недостатньому обсязі, що привело до затримки будівництва та введення в експлуатацію об`єктів.
Всього по області в 2001 році при плані 29137,0 тис. грн. профінансовано 4551,2 тис. грн., що складає 15,6%, у т. ч. 1837,2 тис. грн або 6,3% - з держбюджету, 514,4 тис. грн. або 1,8% - з місцевого бюджету та 2199,6 тис. грн. або 7,5% складають інші кошти.
Протягом року проводилось будівництво та реконструкція очисних споруд в смт Варва та смт Козелець.
Виконані будівельні роботи на каналізаційних очисних спорудах с.м.т. Талалаївка (0,1 тис.м3/добу) та прокладено 2,9 км каналізаційних мереж, що дозволить поліпшити загальний екологічний стан в районі.
З метою запобігання забруднення водних об(єктів інфільтраційними водами велось будівництво установки знешкодження токсичних відходів на ВАТ Чернігівське підприємство "Хімволокно", потужність якої 5,1 тис. куб .м, що дасть змогу припинити вивезення в ставки-накопичувачі рідких токсичних відходів, яких на підприємствах м .Чернігова щорічно утворюється понад 2,0 тис. куб .м. та зменшити загрозу забруднення підземних горизонтів, які підживлюють р. Білоус - притоку р. Десни .
На будівництво заводу шлакоблоків, з метою зменшення негативного впливу на Київський водозабір та вирішення питання золовідвалів на Чернігівській ТЕЦ кошти не виділялись.
Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Чернігові зменшить негативний вплив на довкілля, однак об(єкт ще на стадії проекту.
Для захисту від руйнування житлових будинків, соціально-культурних споруд, земельних угідь, планувалось продовження берегоукріплень річок Десни, Сейму в районі сіл Соколівка, Боромики, Максаки, Змітнів, Кладьківка, м. Чернігова, смт. Батурин та в урочищі Псьолів Острів. На ці цілі кошти також не виділялись.
На будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд з метою припинення розвитку ерозійних процесів, змиву родючого шару грунту, кошти виділялись в незначному обсязі.
Для розвитку та удосконалення мережі природно-заповідного фонду області, збереження та відновлення біологічного різноманіття закінчені підготовчі роботи по створенню Ічнянського національного природного парку та проведені польові і камеральні роботи по підготовці матеріалів попереднього погодження місця розташування Мезинського НПП.
Недостатнє фінансування природоохоронних заходів не дає можливості зменшити техногенний вплив на навколишнє природне середовище. Продовжується забруднення води річок, підземних водних горизонтів, погіршується стан здоров`я населення.
В області також розроблено довгострокову Програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на 2000-2010 роки, яку затверджено рішенням обласної ради від 17.08.1999 року.
Програма "Екологія - 2010" спрямована на реалізацію державної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і охоплює основні напрямки природоохоронної діяльності в області та джерела фінансування, визначає пріоритети по зазначеному питанню, враховує пропозиції по забезпеченню екологічної безпеки на місцях.
Вирішення проблеми охорони навколишнього природного середовища потребують значних матеріальних ресурсів.
Всього по Програмі в 2001 році профінансовано 27482,614 тис. грн. при запланованих 29957,43 тис. грн. - 91,7% , в тому числі:
5354,93 тис. грн. - з державного бюджету ;
2270,784 тис. грн. - з місцевих бюджетів ;
19856,9 тис. грн. - з інших джерел .
Перелік природоохоронних заходів, виконаних згідно програми "Екологія -2010" складається з таких розділів:
I.Комунальне господарство.
1.1.Будівництво очисних споруд та каналізаційних колекторів.
1.2 Звалищні полігони та утилізація відходів.
II. Об(єкти для фінансування на зворотній основі.
1. Будівництво установки вогневого спалювання рідких відходів "Хімволокно".
III. Берегоукріплювальні роботи та заходи по усуненню шкідливої дії вод.
IY. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану річок.
Y. Заходи по охороні земельних ресурсів.
YI. Заходи по охороні атмосферного повітря.
YII. Заходи по охороні та відтворенню лісових ресурсів.
YIII. Розміщення, утилізація, знешкодження заборонених і непридатних пестицидів.
IX. Розбудова пунктів пропуску екологічного контролю через державний кордон.
X. Розвиток об(єктів природно-заповідного фонду.
XI. Екологічна освіта та пропаганда екологічних знань.