2.5. Відходи.
 

"Сьогодні більшість індустріально розвинених країн шукають бідні країни, що розвиваються, щоб використати їх території для дешевого скидання своїх токсичних відходів виробництва".

Як екологічно небезпечний чинник, відходи є одним з найбільших забруднювачів навколишнього середовища, негативно впливають на всі його компоненти.
Основними джерелами утворення токсичних відходів є промислові підприємства. Об(єми утворення, використання та знешкодження токсичних відходів по області наведено в табл. 2.5.1. Найбільш складне становище щодо утилізації та екологічно-безпечного зберігання токсичних відходів промислового виробництва залишається в містах Чернігові, Ніжині, Прилуках.
В місті Чернігові захоронення рідких промислових токсичних відходів проводиться в ставку-накопичувачі, який збудований в 1991 році згідно проектно- кошторисної документації, розробленої Чернігівським філіалом інституту УкрДіпроводгосп. Згідно з цією документацією виконано комплекс заходів по забезпеченню екологічної безпеки при їх експлуатації. Однак вплив накопичених відходів, призводить до негативних змін якісних показників підземних вод, повітря, ґрунту. Облік вивезених відходів ведеться з 1985 року. З цього часу по 01.01.2002 року у ставках-накопичувачах розміщено 116453 м3 токсичних відходів, у тому числі у 2001 році - 2647,4 м3. На даний час єдиний власник ставків-накопичувачів рідких токсичних відходів не визначений.
Сьогодні швидко заповнюються полігони, призначені для порівняно довготривалого приймання місцевих ТПВ, що утворюються на територіях районів. Їх заповнення не супроводжується оптимізацією технології експлуатації та зростанням технічної оснащеності. На значній більшості об`єктів відсутні спеціальні природоохоронні споруди та системи екологічного моніторингу. Все це різко погіршує їх екологічні параметри, робить полігони небезпечними для довкілля та здоров`я населення на прилеглих територіях.
Основна кількість полігонів розташована біля адміністративних центрів районів області (22), крім того біля смт. Остер, смт. Лосинівка, смт. Любеч та с. Добрянка. Найбільші полігони в містах Чернігові (28,8 га), Ніжині (15.1 га) та Прилуки (9 га).
Полігон твердих побутових відходів (ТПВ) в м. Чернігові функціонує з 1961 року. Спосіб складування сміття - висотний. Полігон відноситься до категорії високонавантажуваних. Схемою санітарної очистки міста експлуатація полігону передбачена до 1997 року, але у зв'язку з затриманням будівництва нового полігону в с. Ведильці, його експлуатація продовжується. На даний час площа під розміщення відходів практично вичерпана, тому використовується ділянка, на якій передбачалось будівництво сміттеперевантажувальної станції (понад трасою Чернігів - Любеч). Вимоги санітарних правил, щодо ізоляції шару сміття ґрунтом виконуються недостатньо. В районі полігону ТПВ, відсутні кар'єри для вибирання ґрунту і використання для ущільнення відходів. Для ізоляції застосовуються відходи будівництва, вуличне сміття, в зимовий період - снігові опади. Біля полігону розташована мережа спостережних свердловин, за допомогою яких ведеться контроль за якісним станом ґрунтових вод. Вміст забруднюючих речовин в пробах води з спостережних свердловин значно перевищують нормативні показники для питного водопостачання.
Побутові відходи складуються на 26 полігонах та 712 звалищах області. Данні про інвентаризацію місць видалення відходів (захоронення та зберігання) на території області та кількість відходів, на які видані дозволи на розміщення наведено в табл. 2.5.2 та 2.5.3 відповідно.
В м. Ніжині 1990 року вивезення промислових токсичних відходів на полігон ТПВ заборонено, промислові токсичні відходи накопичуються на підприємствах міста. У зв`язку з цим, відведена земельна ділянка під звалище побутових відходів і полігон токсичних відходів 3 і 4 класу небезпеки, є проектна документація. В 1994 р. на будівництво полігону виділено і використано 313 млн. крб., в наступні роки виділення коштів взагалі не передбачалось. Всього на будівництво полігону необхідно 11 млн. грн. Існуючий полігон твердих побутових відходів переповнений.
В м. Прилуки міський полігон ТПВ негативно впливає на об'єкти довкілля. Аналізи проб води, взятої з спостережних свердловин, по якості не відповідають нормативам ГДК. Питання розробки проектно-кошторисної документації на новий полігон захоронення токсичних відходів не вирішується. На протязі 1993-1999 років побудовано станцію зливу рідких відходів.
Узагальнення та аналіз інформації показують загальні недоліки збору та утилізації відходів:
- деякі сміттєзвалища розташовані на значній відстані від населених пунктів, не мають зручних під'їздних шляхів;
- є випадки, де не витримана санітарно-захисна зона сміттєзвалищ;
- накопичення сміття проводиться безсистемно, карти не визначені; захоронення проводиться не своєчасно;
- відведені земельні ділянки не обладнані відповідно до вимог;
На окремих підприємствах вживаються конкретні заходи по зменшенню негативного впливу токсичних відходів на природне середовище, але економічна скрута стримує можливість ці заходи втілити в життя.
Закінчено роботи по утилізації 100 т відходів на ВАТ "Агат" згідно технології, погодженої з лабораторією Українського гігієнічного центру МОЗ та нейтралізації 190 куб. м електроліту з ванн ціанистого цинкування.
Здійснено перезатарення основної частини заборонених і непридатних пестицидів в об`ємі 252 т, що накопичились на складі Бобровицького райагрохіму. З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища використано на ці роботи 319,25 тис. грн. (127,55 тис грн. і 191,7 тис. грн. відповідно)
В області практично вирішена проблема знешкодження ртутних ламп. На ВАТ "Хімволокно" діє установка по утилізації люмінесцентних ламп (див. табл. 2.5.4).
Проте, не всі підприємства своєчасно поставляють лампи на демеркуризацію. Тому установка діє не на повну потужність, хоча обслуговує підприємства і з інших областей України. В 1992 році знешкоджено 189 тис. ламп, 1993 році - 136 тис., 1994 році - 93 тис., 1995 р. - 96,5 тис., 1996 - 52 тис., 1997 році - 61 тис., 1998 -95,4 тис., 1999 - 81,7 тис., 2000 - 134,5 тис., 2001 - 114,2 тис. Держуправління застосовує штрафні санкції до підприємств, які не вчасно здають ртутні лампи на знешкодження.

В 1993 році на території ВАТ "ЧП "Хімволокно" було розпочате будівництво дослідно-промислової установки вогневого знешкодження рідких токсичних відходів з системою газоочищення, оснащеною скруберами та електрофільтрами. Установка здатна переробляти 5,1тис.м3/рік рідких відходів - емульсії з вмістом капролактаму, також за допомогою установки передбачається переробка відходів з вмістом поверхнево-активних речовин та нафтопродуктів. В 2001 році будівельні роботи та роботи по підтримці стану об'єкта проводилися за рахунок власних коштів підприємства (3,6 тис.грн.) та Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (460 тис.грн.) які направлені на придбання вузлів і комплектуючих електрофільтру. Загальна вартість будівництва в цінах 1997р. складає 2419 тис.грн. На початок поточного року виконано 87% будівельно-монтажних робіт і освоєно 1207 тис.грн., виділених з різних джерел фінансування (власні кошти, галузевий фонд фінансованого регулювання, бюджетний кредит, кошти Державного і місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища). Будівництво установки включено до Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра, а також є заходом найвищої пріоритетності згідно з Програмою (планом дій) охорони довкілля в Чернігівській області на 2000-2010 роки та Законом України "Про загальнодержавну Програму поводження з токсичними відходами". Введення в дію дослідно-промислової установки надасть змогу знешкоджувати вогневим методом рідкі токсичні відходи, розвантажити ставки - накопичувачі міста Чернігова, які є джерелом забруднення ґрунтів та підземних вод.
Погіршує санітарно-епідеміологічну ситуацію та завдає шкоди природному середовищу сміття, яке періодично з'являється на вулицях населених пунктів. Розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації № 656 від 8 жовтня 1998 року створено обласну постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами. Аналогічні комісії існують і в районах. Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено відходи, що їм не належать, мають можливість вирішувати питання поводження з ними, повідомивши місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, при якому створено комісію.
З метою усунення порушень при поводженні з відходами, недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище необхідно:
1. Розпочати будівництво полігонів по утилізації і захороненню побутових та токсичних відходів в містах Чернігові, Ніжині, Прилуках, Новгород-Сіверському .
2. При умові повного фінансування, завершити будівництво установки по знешкодженню рідких промтоксвідходів ВАТ "Хімволокно".
3. Передбачити відпрацювання варіантів перероблення рідких токсвідходів підприємств м. Чернігова на установці ВАТ "Хімволокно".
4. Розглянути питання проектування та будівництва установок по переробці промтоксвідходів, в залежності від необхідних об'ємів, в містах Ніжині, Прилуках.
5. Забезпечити приймання та утилізацію пакувальних матеріалів, тари, макулатури та інших ресурсноцінних відходів.
6. Відпрацювати схеми роздільного збирання відходів.
7. Посилити контроль за підприємствами, установами та організаціями з метою забезпечення повного збирання, недопущення знищення і псування відходів, що мають цінність та підлягають переробці.

 

   

 
Табл. 2.5.1. Утворення, використання (утилізація) та видалення відходів у 2001р., т
Табл. 2.5.2. Інвентаризація місць видалення відходів на території області
Табл. 2.5.3. Видача дозволів на розміщення відходів, лімітів на утворення та розміщення відходів
Таблиця 2.5.4. Перелік підприємств або виробництв, що здійснюють утилізацію відходів