.
2. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

2.1. Атмосферне повітря

 
 

За даними ЮНЕСКО на Землі сьогодні промисловістю, енергетикою, транспортом поглинається стільки кисню, скільки вистачило б для життя більше 45 млрд. людей

За даними облстату в 2001 році 575 підприємств та організацій області мали викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Об"єм викидів від стаціонарних джерел в 2001 р. склав 18,167 тис.тонн, що на 1,997 тис.тонн (10%) менше в порівнянні з 2000р.
Серед забруднюючих речовин 87,65% складають газоподібні та рідкі речовини, або 15,923 тис.тонн,12.35% тверді, або 2,244 тис.тонн.
Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) та пересувними джерелами в табл.2.1.1., 2.1.2.
Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в області залишаються КЕП "Чернігівська ТЕЦ", підприємства нафтогазопереробної промисловості, підприємства магістральних газопроводів (табл.2.1.3).

У 2001р. виконано ряд заходів по зменшенню викидів в атмосферу:
- газифіковано 20 котелень області, в результаті чого було зменшено викиди: золи на 64 тонни, сірчаного ангідриду на 63 тонни;
- на Гнідинцівському газопереробному заводі дотримування технологічних параметрів на виробництві, регулювання та налагоджування котлів опалення ,печей підігрівачів, реконструкція установок комплексної підготовки №1,2 (заміна старого обладнання, якому більше 30 років на технічно нове), утилізація парової фази зрідженого газу та стабілізаційного бензину при наливі в товарні цистерни дало змогу зменшити викиди шкідливих речовин в 2001р.майже на 10% в порівнянні з 2000р.;
- на Чернігівській ТЕЦ зміна частини спалювання твердого палива на природний газ призвело до зменшення викидів на 1860 тонн, при цьому виробництво теплової та електроенергії залишилось на рівні 2000року.На підприємстві розроблено план заходів, які спрямовані на збільшення ефективності енерговиробництва з одночасним вирішенням екологічних проблем. Такі рішення, як зменшення присосів повітря по газовому тракту котлоагрегатів №1-5 призвело до збільшення КПД котлів при цьому зменшується використання палива і відповідно зменшення викидів в атмосферне повітря;
- На ВАТ "Облтеплокомуненерго" підрозділом, який акредитований на право проведення пусконалагоджувальних робіт та вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в промислових викидах в атмосферу, обслуговується 38 котелень (170 котлів опалення) м. Чернігова. Всі котли мають режимні карти;
- на ЗАТ "Млибор" виконано переведення котельні з рідкого палива (мазут) на природний газ,проведені роботи по налагодженню котлів,що дозволило зекономити 110 тонн умовного палива на рік, при цьому зменшились викиди в атмосферне повітря на 26 тонн.
Значний вклад у загальний об"єм викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря вносять пересувні джерела викидів (близько 70% від загальної кількості викидів шкідливих речовин області).
При проведенні спільно з працівниками Державтоінспекції весняно-осінньої операції "Чисте повітря" перевірками були охоплені пересувні транспортні засоби автопідприємств, підприємств та організацій (7611 од.), індивідуальний транспорт (3088од.). При виконанні замірів на викиди чадного газу, вуглеводнів, димності виявлено 1737 порушень (16,2%) стандартів.
Організовано контрольно регулювальні пункти в м.м.Чернігів, Ніжин, Прилуки, Бахмач, Бобровиця, Мена, смт. Короп, Ріпки.
Постійно проводиться робота по затвердженню розроблених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел та видача дозволів на викиди.
Чернігівським обласним центром з гідрометеорології спостереження за станом забруднення атмосферного повітря проводились в м. Чернігові на двох стаціонарних постах. Середні за рік концентрації основних домішок, що визначались, дорівнювали двоокису азоту - 1,5ГДК, двоокису сірки -0,5ГДК, окису вуглецю - 0,4ГДК, пилу -0,2ГДК. Середній вміст важких металів (заліза, кадмію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому, цинку) був значно нижчим за ГДК. Вміст бенз/а/пірену визначався лише 3 місяці, середньомісячна концентрація дорівнювала 0.8ГДК.
Рівень забруднення на обох постах практично не відрізнявся. У порівнянні з 2000 роком спостерігалось деяке зменшення рівня забруднення атмосферного повітря двоокисом азоту, вміст інших домішок істотно не змінився.
За даними обласної санітарно-епідеміологічної станції спостереження за станом атмосферного повітря проводиться у 18 районах і містах, в т.ч. на 39 маршрутних постах в мм. Чернігові, Ніжині, Прилуках, Н-Сіверському по 13 інгредієнтах (пил, сірчаний ангідрид, окис вуглецю, двоокис азоту, фенол, формальдегід, сірчана кислота, диніл, толуол, аміак, свинець, сірководень, хлор і його сполуки).
Питома вага результатів досліджених проб атмосферного повітря в житловій забудові населених місць, що перевищують ГДК, складає 6,07% проти 6,6% в 2000р.
Перевищення ГДК по сірчаному ангідриду становить 3,4% проти 5,7% в 2000р.   

 
Табл. 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря
Табл. 2.1.2. Динаміка викидів в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області та в розрізі населених пунктів тис.тонн
Табл. 2.1.3. Перелік основних забруднювачів атмосферного повітря