8. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
 

 

Комплексне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, проведення єдиної науково - технічної політики з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів, координацію діяльності відомств, підприємств, установ і організацій в області здійснює Державне управління екології та природних ресурсів разом з підвідомчими інспекціями в районах та містах.
Згідно закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 року № 303 в області впроваджений збір за забруднення навколишнього природного середовища. В області налічується 3380 підприємств платників за забруднення довкілля.
Показниками державного бюджету передбачалось надходження коштів за забруднення навколишнього природного середовища до бюджетів усіх рівнів по Чернігівській області в сумі 1927,0 тис. грн., в тому числі:
до державного бюджету - 579,0 тис. грн.
до обласного бюджету - 963,5 тис. грн.
до місцевих бюджетів - 385,5 тис. грн.
Фактично надійшло за забруднення навколишнього природного середовища до державного бюджету - 544,9 тис. грн, що складає 94% до завдання, до обласного бюджету - 858,3 тис. грн, що складає - 89% до завдання, до місцевих бюджетів - 441,1 тис. грн. - 114% до завдання.
По Куликівському району завдання по надходженню коштів до місцевих фондів виконано лише на 43%, Семенівському - на 53%, Прилуцькому - на 69%.
Держуправління екології та природних ресурсів в Чернігівській області тісно взаємодіє з органами прокуратури та Державною податковою адміністрацією по питанню покращання стягнення платежів до природоохоронних фондів .
На стан збору платежів за забруднення навколишнього природного середовища до природоохоронних фондів усіх рівнів негативно впливає, крім суб'єктивних причин, загальна економічна криза, неплатоспроможність підприємств та значні простої виробництва.
Кошти обласного природоохоронного фонду у звітному році використовувалися за цільовим призначенням у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1999р. № 1147.
За рахунок коштів обласного фонду профінансовано заходів на суму 850,8 тис. грн., що складає 98 % від загального обсягу надходжень. Основними напрямками фінансування були заходи по охороні водних ресурсів (514 тис. грн. з обласного та 1260 тис. грн. з державного фондів) та утилізації відходів (122 тис. грн. з обласного та 460 тис. грн. з державного фондів).
На природоохоронні заходи з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у звітному році використано 420 тис. грн., що становить лише 76% від загального надходження коштів, що свідчить про недостатній рівень фінансування природоохоронних заходів.
По Сосницькому району використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища становить - 19%, Ічнянському - 43%, Носівському - 51% від фактичного надходження коштів.
Надходження та використання коштів обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища за 1999-2001 роки приведені в табл. 8.1-8.2.

Сума платежів до державного бюджету за природні ресурси в 2001 році склала - 8592,4 тис. грн., в тому числі плата за лісові ресурси - 5202,2 тис. грн., використання надр при добуванні корисних копалин - 822,7 тис. грн., використання водних ресурсів - 2567,5 тис. грн..
Сума платежів до місцевих бюджетів за природні ресурси в 2001 році склала - 23131,6 тис. грн., в тому числі за лісові ресурси - 1,6 тис. грн., використання надр при добуванні корисних копалин - 23,0 тис. грн., плата за землю - 23107,0 тис. грн..

ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Будівництво природоохоронних об'єктів в області залишається на сьогодні однією з найгостріших соціально-економічних проблем, хоча в порівнянні з минулим роком інвестування в цій галузі дещо поліпшилося.
В 2001 році велось будівництво 43-ох об'єктів, на що передбачалося виділити 9573,73тис.грн. На виконання будівельних робіт було виділено 8443,33тис.грн., що на 2756,28тис.грн. більше ніж в 2000 році. Збільшилися обсяги виділення коштів підприємствами, а також цільового направлення коштів природоохоронних фондів різних рівнів та місцевих бюджетів.
Так на зазначені заходи в 2000 році і відповідно в 2001 році було виділено:
- підприємствами - 2711,42тис.грн., - 3621,8тис.грн.;
- з Державного бюджету - 2250 тис.грн., - 3483,78 тис.грн.,
в т.ч. з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - 400,0тис.грн., - 1720,0тис.грн.;
- з місцевих бюджетів - 657,1тис.грн., - 1307,75тис.грн.,
в т.ч. з місцевих природоохоронних фондів - 373,1тис.грн., - 444,75тис.грн.;
- з інших джерел - 681тис.грн., - 30,0тис.грн..
За звітний період на природоохоронних об'єктах було виконано будівельних робіт на загальну суму - 9272,67тис.грн., що складає 97% до плану і 109% до фактично виділених коштів.
В 2001році виконані роботи по екологічному покращанню р.Борзенка. Закінчені будівельні роботи по заміні каналізаційного колектору до очисних споруд м. Чернігова (прокладено 745 м мереж). Виконані будівельні роботи на каналізаційних очисних спорудах с.м.т.Талалаївка (0,1 тис.м3/добу) та прокладено 2,9 км каналізаційних мереж. Проводяться випробування після реконструкції очисних споруд в смт. Варва (1,9тис.м3/добу). Прокладено 975м каналізаційних мереж та 150м мереж водовідведення поверхневих і ґрунтових вод в м.Щорс. Проведена реконструкція очисних споруд в смт. Куликівка та в м. Прилуки. Здійснено реконструкцію системи зворотного водопостачання на заводі "Пожмашина" м.Прилуки (40м3/год).
Завершено газифікацію котелень шкіл: с. Рибинськ Корюківського району, с. Озеряни Варвинського району, с.с. Вишнівка, В.Злієв Ріпкинського району та газифікація котельні П-З залізниці м. Бахмач.
В 2001 році з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища здійснено фінансування природоохоронних заходів:
1). Будівництво каналізаційних мереж довжиною 5,7 км та очисних споруд потужністю 500 м3/добу в с.м.т.Козелець Чернігівської області - 300тис.грн.;
2). Заміна каналізаційного колектору до очисних споруд в м.Чернігові - 760тис.грн.;
3). Будівництво дослідної установки вогневого знешкодження токсичних відходів на ВАТ "ЧП "Хімволокно" - 460тис.грн.;
4). Будівництво каналізаційної насосної станції побутових стоків та каналізаційної мережі в м.Корюківка - 200тис.грн.
Всі виділені кошти з Державного фонду освоєні своєчасно.
Слід відзначити, що будівництво очисних споруд с.м.т. Козелець та Городня здійснювалося незадовільними темпами і тільки за рахунок природоохоронних фондів.
Не велось будівництво очисних споруд Н-Сіверського сирзаводу, м.Носівка, м. Бобровиця, с.м.т. Сосниця, с.м.т. Любеч, с.м.т. Срібне.
Попри нагальну необхідність в області дуже повільно вирішується питання будівництва нових полігонів побутових та промислових відходів.
Значне зростання площ еродованих земель в області за останні роки вимагає вжити дійових заходів по боротьбі з ерозією грунтів. Проте будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд також ведеться незадовільними темпами.
Своєчасне фінансування зазначених заходів дозволить значно зменшити техногенний вплив на навколишнє природне середовище.
Показники природоохоронного будівництва за останні роки наведені в таблиці 8.3.

З метою попередження порушень природоохоронного законодавства на стадії будівництва і реконструкції об'єктів Держуправлінням екології та природних ресурсів в Чернігівській області здійснювалася екологічна експертиза проектної документації згідно з чинним законодавством України та у рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України № 1308 від 17.08.98р. "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи".
Протягом 2001 року відділом державної екологічної експертизи Держуправління екології та природних ресурсів в Чернігівській області розглянуто 148 одиниць проектних матеріалів, з яких 58 повернуто на доопрацювання, тобто 39% .
Значна частина висновків екологічної експертизи підготовлена в складі комплексної державної експертизи. Згідно з договорами з обласною службою "Укрінвестекспертиза" розглянуто 106 проектів, з галузевою службою "Укрдорекспертиза" розглянуто 3 проекти.
Як свідчать результати проведеного аналізу еколого-експертної діяльності, найбільшу кількість проектних матеріалів було розглянуто для будівництва і реконструкції об'єктів обслуговування автомобілів та складів паливомастильних матеріалів (49), очисних, гідротехнічних споруд, каналізаційних мереж, полігонів захоронення відходів (34), об'єктів газо-, тепло-, електропостачання (17), об'єктів, пов'язаних з видобуванням нафти і газу (14), виробництв промислових товарів та харчових продуктів (33).
Спірні питання виносились на розгляд експертної ради при обласній службі "Укрінвестекспертиза". Так, наприклад, розглядалися проекти "Склад паливо-мастильних матеріалів Гнідинцівського газопереробного заводу", "Вузол зважування і завантаження пропановозів і бензовозів в цеху відвантаження продукції Гнідинцівського газопереробного заводу", розроблені Українським нафтогазовим інститутом м.Київ.
При здійсненні державної екологічної експертизи дотримувався принцип гласності, здійснювалося інформування громадськості про проведення експертизи та екологічні наслідки діяльності запроектованих об'єктів. Екологічна експертиза громадськими формуваннями протягом року не проводилася.
Держуправлінням екоресурсів в Чернігівській області, відповідно до вимог Земельного Кодексу України, розглянуто 227 комплектів матеріалів попереднього погодження місць розташування об'єктів. При цьому 4 ділянки відхилено і збережено 0,42 га земель рекреаційно-оздоровчого призначення.
Відділом екологічної експертизи погоджено 5 комплектів матеріалів для отримання ліцензій на геологічне вивчення надр.
Загальні результати роботи по еколого-експертній та погоджувальній діяльності Держуправління екології та природних ресурсів в Чернігівській області у 2001 році наведені в табл. 8.4

 

   

 
Табл. 8.1. Надходження та використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
Табл. 8.2. Надходження та використання грошових коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища
Табл.8.3.Стан будівництва природоохоронних об’єктів
Табл. 8.4. Еколого-експертна та погоджувальна діяльність у 2001р.