Передмова
 

"Якщо природа зміниться настільки, що стане заперечувати суть виду "людина розумна", ніщо не збереже його від долі динозавра."

М.Ф. Реймерс (1931 -1993) - доктор біологічних наук, професор, організатор і перший голова екологічної спілки СРСР

 

До найбільш актуальних проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети, від яких залежить майбутнє людства, слід віднести проблеми раціонального використання природних ресурсів, гармонізації взаємин людини і природи, охорони навколишнього середовища. В процесі своєї життєдіяльності людство намагається брати від природи якомога більше, не рахуючись з її потенційними можливостями. Це призводить до порушення природної рівноваги, а не рідко й до необоротних процесів, що в результаті веде до деградації навколишнього середовища. Вихід з такого становища можна знайти тільки у збалансованому, науково обґрунтованому, сталому використанню можливостей довкілля. Суспільство повинно перейти до екологічно стійкої економіки. Економіки, принципи якої корінням ідуть в екологічну науку.

В навколишньому природному середовищі Чернігівщини ще не спостерігаються суттєві позитивні зміни на краще. Але проблеми визначені, до них привернута увага і накреслені шляхи їх вирішення.

Щорічна Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області покликана проінформувати громадськість Чернігівщини, органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і відомств, працівників освітніх закладів, учнів шкіл і студентів про стан, використання і збереження природних ресурсів в області.

Держуправління екології та природних ресурсів в Чернігівській області, готуючи даний документ, діє у відповідності до ст.4 Оргуської Конвенції "Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля", яка ратифікована Верховною Радою України 6 липня 1999 року. Щорічна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області є складовою частиною Національної доповіді про екологічний стан України.

Сподіваємось, що викладена інформація про стан довкілля Чернігівщини змусить не тільки задуматись кожного з нас про здоров'я нашої природи, а і буде поштовхом до практичних дій, спрямованих на оздоровлення довкілля.

 

Матеріали підготовлені за участю:

обласного центру з гідрометеорології,  обласної санітарно – епідеміологічної станції, Деснянського регіонального  управління водних ресурсів, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення,  об’єднання “Чернігівліс”,  комунального спеціалізованого сільськогосподарського підприємства “Чернігівоблагроліс”, обласного державного проектно – технологічного центру охорони родючості  ґрунтів і якості продукції “ОБЛДЕРЖРОДЮЧІСТЬ”,  виробничого об'єднання “Чернігівоблагрохім”, управління  державної ветеринарної медицини, облради УТМР, облдержрибінспекції, обласного виробничого управління меліорації і водного господарства, управління житлово – комунального господарства, головного  управління сільського господарства і продовольства, обласного управління земельних ресурсів,  обласного управління охорони здоров’я, Чернігівської гідрогеолого-меліоративної експедиції, облради УТОП, обласного управління статистики, територіального геологічного відділу “Геоінформ”, державного геологічного підприємства  “Чернігівнафтогазгеологія", обласного об'єднаня “Чернігівсільгоспздравниця”,  управління освіти і науки,  наукових та учбових закладів,  громадських  екологічних  організацій,  міськрайонних  регіональних екологічних інспекцій та інших.

м. Чернігів

2002 рік