Таблиці до звіту

Табл. 1.1a Поверхневі водні ресурси
Табл. 1.1.  Розподіл річкового стоку
Табл. 1.2.  Водні ресурси річок Чернігівської області у басейновому розрізі
Табл. 1.3.  Заходи по виконанню водоохоронних заходів на малих річках
Табл. 1.3а Заходи по покращанню стану водності річок
Табл. 1.4  Динаміка споживання води на душу населення за роки незалежності
Табл. 1.5  Перелік основних водокористувачів-забруднювачів водних об'єктів по галузях
Табл. 1.6. Кількість рідких токсичних відходів розміщених в ставках-накопичувачах (с. Масани) в 2001 році
Табл. 1.7. Кількість побутових відходів розміщених на полігонах Чернігівської області, тонн
Табл. 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря
Табл. 2.1.2. Динаміка викидів в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області та в розрізі населених пунктів тис.тонн
Табл. 2.1.3. Перелік основних забруднювачів атмосферного повітря
Табл.2.2.1. Структура загального водозабору
Табл. 2.2.2. Забір і використання води
Табл. 2.2.3. Динаміка водоспоживання і водовідведення (млн. куб. м)
Табл. 2.2.4 Скидання зворотних вод млн. куб. м на рік
Табл. 2.2.5 Типи очищення зворотних вод млн. куб. м на рік
Табл. 2.2.6. Перелік основних водокористувачів – забруднювачів водних об’єктів
Табл. 2.2.7. Використання води у системах зворотного, повторно-послідовного водопостачання та безповоротне водокористування млн. куб. м на рік
Табл. 2.2.8. Інформація щодо дозвільної діяльності (дозволи на спецводокористування)
Табл.2.2.9. Середньорічна якісна характеристика стічних вод підприємств з недостатньо ефективною роботою очисних споруд
Табл. 2.2.10. Скидання забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти тис.тонн
Табл. 2.2.11. Середній вміст забруднюючих речовин у створах річок на кордоні Чернігівської області ( 1997-2001роки )
 
Табл.2.2(білоус) Концентрації забруднюючих речовин по різних створах р. Білоус
Табл.2.2 (удай) Концентрації забруднюючих речовин по різних створах р. Удай
Табл.2.2 (стриж) Антропогенний тиск на р.Стрижень
Табл. 2.2.(викор) Cтруктура загального використання води (%)
Табл.2.2.(структ) Структура скиду стічних вод (за місцем скиду та якістю)
Табл.2.2 (транс) Аналіз якості води в створах на кордоні з Брянською областю Росії та Київською областю
 
Табл. 2.3.1. Земельний фонд
Табл.2.3.3. Заходи щодо охорони земель
Табл. 2.3.4 Розподіл орних земель за крутизною схилів (станом на 01.01.1996р.)
Табл.2.3.5. Наявність деградованих і малопродуктивних земель та їх консервація у 2001 р.
Табл. 2.3.6 Наявність порушених, відпрацьованих земельта їх рекультивація тис. га
Табл. 2.3.7. Відведення земель для несільськогосподарських потреб га
Табл. 2.3.8. Види відводів земель для державних та громадських потреб га
Табл.2.3.(цезій) Щільність забруднення ґрунту цезієм - 137
Табл.2.3 (стронцій) Щільність забруднення ґрунту стронцієм-90
Табл. 2.4.1. Мінерально-сировинна база
Табл. 2.4.2 Використання надр
Табл. 2.5.1. Утворення, використання (утилізація) та видалення відходів у 2001р., т
Табл. 2.5.2. Інвентаризація місць видалення відходів на території області
Табл. 2.5.3. Видача дозволів на розміщення відходів, лімітів на утворення та розміщення відходів
Табл. 2.5.4. Перелік підприємств або виробництв, що здійснюють утилізацію відходів
Табл. 2.6.1. Динаміка спеціального використання лісових ресурсів
Табл.2.6.2. Динаміка лісовідновлення, лісорозведення та створення захисних лісонасаджень ( га)
Табл.2.6.3. Озеленення населених пунктів, га
Табл. 2.6.4. Динаміка заготівлі лікарської сировини (тонн)
Табл.2.7.1.Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин голів
Табл.2.7.2. Добування основних видів мисливських тварин (голів)
Табл. 2.7.3. Динаміка кількості виявлених порушень правил полювання
Табл. 2.7.4. Використання виділених квот на рибогосподарських водоймах області
Табл.2.7.5. Динаміка вилову риби ( тонн)
Табл. 2.8.2. Використання природних ресурсів та здійснення природоохоронних і господарських заходів у межах територій і об‘єктів природно-заповідного фонду Чернігівської області за 2001 рік
Табл. 3.1.Середовища, які контролюються суб’єктами моніторингу довкілля та число точок спостережень
Табл.3.2. Середньорічні радіологічні показники якості поверхневих вод Чернігівської області
Табл. 3.3. Порівняльна характеристика хімічного складу та мікробіологічного стану підземної води артсвердловин КП “Чернігівводоканал”
Табл.3.4. Вміст в грунті сільгоспугідь рухомих форм свинцю
Табл. 3.5. Вміст в грунті сільгоспугідь рухомих форм кадмію
Табл. 3.6. Вміст залишкових кількостей ДДТ, ГХЦГ в грунті сільгоспугідь
Табл. 3.7. Здійснення моніторингу довкілля за регіональними (місцевими ) програмами природоохоронних заходів
Табл. 3.8. Створення регіональних ( локальних ) систем моніторингу довкілля
Табл.4.1.1 Демографічні дані
Табл.4.2.1. Рівень захворюваності населення (на 10 тис)
Табл.4.2.2. Поширеність хвороб (на 10 тис.)
Табл.4.2.3. Поширеність хвороб. Структура та рівень розповсюдженості основних захворювань серед населення області (на 10 тис. населення)
Табл. 4.2.4. Хворобливість та захворюваність населення (дорослі та підлітки на 10 тис. населення)
Табл. 4.2.5. Чисельність, хворобливість, захворюваність, смертність постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС дорослого населення
Табл. 4.2.6. Чисельність, хворобливість, захворюваність, смертність дітей, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
Табл. 6.1.1. Перелік потенційно екологічно небезпечних об'єктів
Табл.6.1.2. Інформація щодо кількості небезпечних хімічних речовин та відходів, на поводження з якими було видано дозволи
Табл. 6.2.1. Щільність забруднення ґрунту цезієм-137 та стронцієм-90 на контрольних ділянках
Табл. 6.2.2. Динаміка рівня забруднення сільськогосподарської продукції радіоцезієм по господарствах області
Табл. 6.2.3.Динаміка рівня забруднення продукції лісового господарства в Чернігівській області
Табл. 6.2.4. Динаміка утворення та захоронення радіоактивних відходів підприємств та установ Чернігівської області
Табл. 6.2.5. Перелік підприємств-власників РАВ Чернігівської області станом на 01.01.2002 р.
Табл. 6.2.6.Характеристика стану сховищ радіоактивно забруднених відходів в Чернігівській області
Табл. 7.1. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
Табл. 7.2. Державний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства на територіях та об‘єктах природно-заповідного фонду Чернігівської області
Табл. 7.3. Хіміко-аналітичний контроль ґрунтів та відходів
Табл. 7.4. Хіміко-аналітичний контроль якості водних ресурсів
Табл. 7.5. Характеристика встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферу ( по забруднюючих речовинах )
Табл. 8.1. Надходження та використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
Табл. 8.2. Надходження та використання грошових коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища
Табл.8.3.Стан будівництва природоохоронних об’єктів
Табл. 8.4. Еколого-експертна та погоджувальна діяльність у 2001р.