Табл. 7.5. Характеристика встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферу ( по забруднюючих речовинах )

№ п/п

Назва забруднючих речовин , по яких встановлено перевищення нормативів

Перевірено джерел забруднення

Встановлено перевищення нормативів ГДВ* та ТН**

кількість джерел

Кратність перевищення

ДЗА

1 – 2

2 – 5

5 – 10

понад 10

ГДВ

ТН

ГДВ

ТН

ГДВ

ТН

ГДВ

ТН

1.

Азоту оксиди

17

3

1

2

2.

Вуглецю оксид

20

1

1

3.

Уайт-спірит

1

1

1

Разом

38

5

Примітка. * ГДВ – гранично-допустимий викид, ДЗА – джерело забруднення атмосфери.

** ТН – технологічний норматив.