Табл. 3.1.Середовища, які контролюються суб’єктами моніторингу довкілля та число точок спостережень

з/п

 

Суб’єкти моніторингу довкілля

Середовище, що контролюється, та кількість точок спостережень

Атмосферне

повітря

Промислові

викиди в атмосферу

Річки та водоймища

Моря

Підземні

води

Грунти

Джерел скидів

стічних вод

решта

Джерел скидів

стічних вод

решта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Міністерство екології та природних ресурсів

Держуправління екології та природних ресурсів в Чернігівській області

54

50

77

206

Чернігівський обласний центр з гідрометеорології

9

6

2

Міністерство надзвичайних ситуацій

3

Міністерство охорони здоров’я

- Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція

62

60

325

283

4

Міністерство аграрної політики

- Чернігівський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції “Облдержродючість”

123

7

5

Держкомлісгосп

6

Держводгосп

Деснянське регіональне управління водних ресурсів

11

Чернігівська гідрогеолого-меліоративна експедиція

12

7

Держкомзем

8

Держбуд

КП “Чернігівводоканал”

2

4

96