Табл. 8.1. Надходження та використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

Обіг коштів

Рік

з.п.

 

1999

2000

2001

1

2

3

4

5

1.

Залишок коштів на початок звітного періоду

16.8

4.2

8,6

2.

Надійшло коштів у звітному періоді - всього

437,1

899,2

858,3

3.

Залишок коштів на кінець звітного періоду

4.2

8,6

16,1

4.

Витрачено коштів - всього

449,7

894,8

850,8

5.

% використання коштів (дані пункту 4 поділити на{(дані п. 1 + дані п. 2) 100})

96

99

98