Табл. 8.2. Надходження та використання грошових коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища

Обіг коштів

Рік

з.п.

 

1999

2000

2001

1

2

3

4

5

1.

Залишок коштів на початок звітного періоду

121,0

68,4

114,6

2.

Надійшло коштів у звітному періоді - всього

289,4

511,2

441,1

3.

Залишок коштів на кінець звітного періоду

68,4

114.6

136,1

4.

Витрачено коштів - всього

342,0

465.0

419,6

5.

% використання коштів (дані пункту 4 поділити на{(дані п. 1 + дані п. 2) 100})

83

80

76