Табл. 2.5.1. Утворення, використання (утилізація) та видалення відходів у 2001р., т

 

 

 

Назва відходу

Зберігалося на підприємствах на початок року

Утворилося на підприємствах

за рік

Використано

(утилізовано)

за рік

Видалено

за рік

Розміщено

(зберігається)

на

підприємствах

на кінець року

в т. ч.

разом

знешкоджено

(знищено)

захоронено в

місцях

організованого

складування

направлено в

місця

неорганізованого складування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Відходи 1 класу небезпеки,

у т.ч.

за окремими видами

2669,313

3527,613

26,538

2035,495

2035,495

   

4104,363

1.Відходи гальванічних виробництв

11,57

7,31

 

7,2

7,2

   

11,68

2.Заборонені для застосування

пестициди

41,523

2,24

 

2,288

2,288

   

41,475

3.Інши групи відходів

1857,0

3477,1

 

2026,0

2026,0

   

3308,1

4.Кадмій та його сполуки

-

0,225

-

-

-

   

-

5.Непридатні до застосування

ядохімікати та пестициди

734,831

9,68

23,756

-

-

   

720,755

6.Ртуть та ії сполуки

3,631

0,846

-

-

-

   

2,171

7. Ртутні лампи (в кг.)

2,035

332,94

-

7,422

7,422

   

328,313

8.Свинець та його сполуки

19,758

26,642

2,782

-

-

   

19,182

9.Хром шестивалентний

та його сполуки

1,0

3,57

-

-

-

   

1,0

Відходи 2 класу небезпеки,

у т.ч.

за окремими видами

123,269

1070,532

253,439

37,714

36,414

1,3

 

156,76

1.Ванадій

7,2

           

7,2

2.Відпрацьовані розчинники

0,1

0,2

         

0,3

3.Відпрацьовані неорганічні кислоти

0,651

8,496

0,337

0,51

0,51

   

1,3

4. Відпрацьовані емульсії

-

382,3

-

-

-

   

-

5.Відходи гальванічних виробництв

1,1

4,51

-

-

-

-

 

0,51

6.Інші групи відходів

2,55

58,812

-

1,3

-

1,3

 

5,522

7.Нафтовідходи

58,649

582,525

251,035

2,641

2,641

-

 

93,65

8.Нафтошлами

-

0,025

0,25

-

-

-

 

-

9. Непридатні до застосування

ядохімікати та пестициди

29,139

-

2,042

-

-

-

 

27,097

10. Селен та його сполуки

-

3,1

-

-

-

-

 

-

11.Феноли та іх сполуки

22,08

30,5

-

33,2

33,2

-

 

19,38

12.Фосфор та його сполуки

-

0,063

-

0,063

0,063

-

-

-

13.Формальдегід

1,8

0,001

-

-

-

-

-

1,801

Відходи 3 класу небезпеки,

у т.ч.

за окремими видами

507,526

2797,442

251,541

437,24

437,24

   

230,866

1.Відпрацьовані емульсії та мастильно-охолоджуючі рідини

0,23

50,93

 

0,75

0,75

   

1,24

2.Відпрацьовані розчинники

-

0,25

-

0,25

0,25

   

-

3. Заборонені до застосування пестициди

1,42

-

-

-

-

   

1,42

4.Інші групи відходів

52,545

940,673

100,3

-

-

   

54,015

5.Нафтовідходи

12,405

229,682

139,316

5,2

5,2

   

230,866

6.Нафтошлами

413,553

166,792

-

431,0

431,0

   

137,55

7. Непридатні до застосування ядохімікати та пестициди

11,495

-

0,295

-

-

   

11,2

8. Неорганічні сполуки фтору

-

3,5

-

-

-

   

-

9.Осадок з відстійників після реагент або коагуляційного очищення

0,465

1400,011

-

-

-

   

0,476

10. Селен та його сполуки

0,001

-

-

-

-

-

-

0,001

11. Фарби, емалі та лаки

15,386

5,58

11,63

0,04

0,04

-

-

5,477

12. Феноли та іх сполуки

0,026

-

-

-

-

-

-

0,026

13.Формальдегід

-

0,024

-

-

-

-

-

-

Відходи 4 класу небезпеки,

у т.ч.

за окремими видами

1937733,243

43775,644

 

43508,044

17609,79

25898,254

 

1963607,897

1.Азбест

 

2,7

           

2..Відпрацьовані розчинники

0,7

0,25

         

0,95

3. Відходи гальванічних виробництв

15,5

0,05

         

15,55

4. Інші групи відходів

1937440,275

43770,294

 

43508,044

17609,79

25898,254

 

1963388,529

5.Нікель та його сполуки

0,043

-

-

-

-

-

-

0,043

6. Непридатні до застосування ядохімікати та пестициди

0,4

-

-

-

-

-

-

0,4

7.Осадок з відстійників після реагент або коагуляційного очищення

261,325

2,1

-

-

-

-

-

187,425

8.Поверхнево-активні речовини

15,0

-

-

-

-

-

-

15,0

9.Хром шестивалентний та його сполуки

-

0,25

-

-

-

-

-

-

В рамках кожного класу небезпеки види відходів подаються у відповідності з абеткою