Табл. 2.2.8. Інформація щодо дозвільної діяльності (дозволи на спецводокористування)

 

 

Рік

Адміністративно-

територіальна одиниця

Кількість водозаборів

Кількість водови-пусків

Кількість во-докористувачів, які здійснюють

Спецводоко-ристування

Кількість водокористувачів, які

мають дозволи

Кількість вод-окористувачів, термін дії доз-волів яких

прострочені

Кількість во-докорис тува-чів, які взагалі не мають

дозволів

Кількість дозволів, виданих в поточному

році

Всьо-го

в т.ч. підзем-них

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

1999

Всього по області, в т.ч. для міст обласного підпорядкування

5077

5053

61

1156

807

349

-

125

м. Чернігів

504

501

7

113

64

49

-

15

 

м. Ніжин

303

303

5

70

60

10

-

6

 

м.Прилуки

358

356

8

88

61

27

-

10

2000

Всього по області, в т.ч. для міст обласного підпорядкування

5052

5014

58

1162

775

387

-

111

 

м. Чернігів

501

497

7

87

62

25

-

7

 

м. Ніжин

303

303

5

69

57

12

-

5

 

м. Прилуки

369

364

8

88

62

26

-

11

2001

Всього по області, в т.ч. для міст облас-ного підпорядкування

4967

4947

58

1161

618

543

-

118

 

м. Чернігів

514

510

7

110

71

39

-

27

 

м. Ніжин

299

299

5

67

39

28

-

12

 

м. Прилуки

372

368

8

90

42

48

-

10