Табл.2.2 (транс) Аналіз якості води в створах на кордоні з Брянською областю Росії та Київською областю

Назва створу

Середньорічні показники, мг /дм3

амоній сольовий

нітрити

БСКп

фосфати

Залізо загальне

АПАР

хлориди

р.Десна, с.Камінь на кордоні з Брянською обл. Росії

0,15

0,03

5,06

0,46

0,116

н.ч.м.*

15,2

р.Десна, с.Літки, на кордоні з Київською обл.

0,157

0,036

4,56

0,59

0,156

н.ч.м.*

16,95

ГДК для водойм рибогосподарського призначення

0,5

0,08

3,0

3,5

0,1

0,1

300

* -н.ч.м. – нижче чутливості методики