Табл. 1.3.  Заходи по виконанню водоохоронних заходів на малих річках

№ зп

Заходи по водоохоронних роботах

Один.

виміру

Виконано фактично

Вартість

тис. грн.

1.

Облісення прибережних водоохоронних смуг

Га

3,08

3,85

2.

Залуження земель в прибережних смугах, водоохоронних зонах

Га

3,60

2,0

3.

Розчищення, поглиблення, регулювання малих річок

Км

1,9

322,08

4.

Встановлення знаків водоохоронних зон

Шт.

16

3,0