Табл. 3.8. Створення регіональних ( локальних ) систем моніторингу довкілля

№ з.п.

Назва регіональної (локальної ) системи моніторингу довкілля

Стадія розробки (технічне завдання, технічний проект, впровадження)

Джерела та обсяги фінансування, тис. грн.

Результати ( впровадженні системи, підсистеми та їх назви )

1

2

3

4

5

1

ЛСЕМ в складі РСЕМ “Чернігівська область”

Технічне завдання

Місцевий бюджет ,

2 млн. 400 тис. крб.

в цінах 1994 року

Розроблена в 1994 році; затверджена Міністерством охорони навколишнього природного середовища України