Табл.4.2.1. Рівень захворюваності населення (на 10 тис)

Категорія населення

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Дорослі

6360

6218

6033

Підлітки

9487

9087

9214

Діти

14957

14700

15072